Vaccinationsstrategi på särskilda boenden i Eskilstuna

Insändare 26 januari 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är förvaltare för en person som vistas på ett särskilt boende för personer med psykiska funktionshinder där det finns personal 24/7. I Sörmland liksom i de andra regionerna i Sverige prioriteras vaccinering på särskilda boenden för äldre. Under vecka 2 skall samtliga som bor på särskilda boenden för äldre ha fått sin första vaccindos. I Eskilstuna finns flera särskilda boenden som riktar sig till personer med olika former av funktionshinder, alltså personer som inte är äldre. Det kan exempelvis vara personer med psykiska funktionshinder.

Min huvudman bor på ett sådant boende, ett vård- och omsorgsboende med personal dygnet runt. Min fråga till ledningen för vård-och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna är varför inte dessa personer prioriteras för vaccinering på samma sätt som äldre på särskilda boenden. Min huvudman, som förutom sitt omfattande psykiska funktionshinder, har också flera underliggande kroniska sjukdomar. Han tillhör således riskgrupp med råge där FHM sagt att dessa personer med sitt utsatta läge måste skyddas och prioriteras när det gäller vaccinering mot Covid -19.

Från förvaltningens sida säger man att ”detaljplan för hur brukare på boenden inom område funktionshinder ska erbjudas är ännu inte klart”. Detta anser jag vara en felsyn. Boenden inom område funktionshinder borde jämställas med äldre som bor på särskilda boenden särskilt som dessa personer ofta har underliggande sjukdomar utöver sitt funktionshinder. Eller är det så att just människor med psykiska funktionshinder diskrimineras för att de utgör en svag och tyst grupp i samhället som sällan höjer rösten för att kräva sina rättigheter?

Min uppfattning är att förvaltningsledningen på vård- och omsorgsförvaltningen omedelbart ser till att påbörja vaccinering av personer som bor på särskilda boenden inom område funktionshinder.

Ämnen du kan följa