Vad hände med centrumutvecklingen i Strängnäs?

Insändare 24 mars 2023 07:37
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I lokaltidningen kan vi den 21/3 läsa att affärsägare ”tycker sig märka ett döende centrum”.

”Men även restaurangerna i centrala Strängnäs har det svårt. Det kommer nog inte att finnas något i centrum inom ett halvår.” 

År 2014 beslutade KF om en ”Centrumutvecklingsstrategi för Strängnäs kommun” för att ”Främja ett levande stadsliv i kommunens centralort”. Ett dokument som året därpå följdes av ett ”Centrumutvecklingsprogram för Strängnäs stads stadskärna”. Man beskrev det som att ”Detta program syftar till att stärka Strängnäs stads stadskärna och därmed understryka vikten av en stark och levande stadskärna”.

Söker man ”centrumutveckling” på kommunens webbplats får man bara de två ovanstående dokumenten som svar. Politikerna har uttryckt en viljeinriktning, men ansvaret för genomförande ligger på tjänstemannanivå. Så vad har gjorts och hur sker uppföljning och dokumentation?

Uppfattningen hos en person som har kvalificerad erfarenhet av den kommunala verksamheten i Strängnäs, är att det föreligger en svårgenomtränglig tjänstemannakultur inom den kommunala förvaltningen, vilket gör att politiker tvekar att driva på och utkräva ansvar.

Den politiska situationen med en ”ohelig allians” mellan M och S passiviserar. En renodlad borgerlig allians, med gemensamma grundvärderingar i viktiga frågor, skulle kunna stå för en tydligare styrning av den kommunala verksamheten.

I väntan på detta måste det största allianspartiet (M) ta initiativet och driva på så att de intentioner som finns i Centrumutvecklingsprogrammet förverkligas.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa