Var vill du ha kärnkraftverket, Jimmy Jansson?

Var vill Jimmy Jansson att Eskilstunas kärnkraftverk ska ligga? Kanske vid Mälarens strand, undrar lokala vänsterpartister.

Var vill Jimmy Jansson att Eskilstunas kärnkraftverk ska ligga? Kanske vid Mälarens strand, undrar lokala vänsterpartister.

Foto: Marcus Lagercrantz, Johannes Plenio/Unsplash

Insändare2023-01-27 07:26
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men stor förvåning tog vi del av en artikel i Eskilstuna-Kuriren som berörde intresset för att etablera kärnkraft i olika kommuner. 

Det var TT som undersökt intresset bland Sveriges kommuner och ställt frågan till respektive kommunstyrelseordförande om hen kan tänka sig att förlägga ett kärnkraftverk i sin kommun. Ett drygt 10-tal kommuner ställde sig positiva till detta. Till vår stora förvåning var Eskilstuna en av dessa kommuner. 

Det är förvånande av flera skäl, dels tillhör Eskilstuna inte någon nod i elnätet, det vill säga elnätet är lokalt och ett kärnkraftverk bör ju producera sin effekt för det nationella stomnätet. Dels har vi mycket begränsade kylmöjligheter för kärnkraft om inte Jimmy Jansson (S) anser att ett kärnkraftverk kan förläggas i direkt anslutning till Mälarstranden eller vid Hjälmaren. 

Vi, och förmodligen många Eskilstunabor, väntar med spänning på var Jimmy Jansson vill placera ett kärnkraftverk inom kommunens gränser. Men framför allt så blir det obegripligt att kommunstyrelsens ordförande uttalar sig positivt, i en så kontroversiell fråga vilken på inget sätt har diskuterats i vår kommun. 

Så frågan till Jimmy Jansson är: Är det rimligt att svara ja på frågan om etablering av kärnkraft i kommunen utan föregående diskussion, men när det nu är gjort så undrar vi, var i kommunen vill du förlägga kärnkraftverket?