Vårdpersonal kan inte trolla fram fler platser

Insändare 22 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är en het diskussion just nu i samhället gällande vården och de långa vårdköerna. Det talas öppet om bristen på sjuksköterskor vilket i högsta grad är sant, men det jag vill med denna insändare är att belysa ytterligare en stor bidragande orsak till vårdköerna, som ingen talar om. Det är att så många patienter varje dag är färdigbehandlade på sjukhusen men kan inte åka hem om inte kommunen sätter in insatser och hjälper till i hemmet.

Patienter väntar flera dagar på att få prata med en biståndshandläggare, ibland väntar vi dagar på beslut från biståndshandläggaren och sedan väntas ofta ytterligare flera dagar på att hemtjänsten kan ta emot hemma, en ledig korttidsplats eller SÄBO-plats. Det är inte ovanligt att patienter ligger kvar i upp till en vecka efter att de egentligen varit utskrivningsklara och en majoritet ligger kvar fredag till måndag bara för att hemtjänsten inte kan ta emot förrän på måndagen. 

Planerade operationer behöver strykas när det helt enkelt inte finns en ledig plats - platser som tas upp av vårdtunga, äldre och multisjuka patienter som väntar på kommunens hjälp. För att minska vårdköerna på sjukhusen behöver kommunens insatser gå fortare och även där behövs mer resurser med fler korttidsplatser och äldreboendeplatser. Skärpning nu politiker, läget är ohållbart för vårdpersonal överallt och det är patienterna som kommer i kläm. Ingen vill vänta länge på vård och på nödvändig operation, men vi vårdpersonal kan inte trolla fram fler platser. Vården behöver prioriteras!!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa