Varför är Strängnäs kommunala skolor inte bättre?

Elever i Strängnäs kommun är precis lika bra som i andra kommuner. Varför är då inte Strängnäs kommunala skolor bättre, frågar sig politiker från Strängnäspartiet.

Elever i Strängnäs kommun är precis lika bra som i andra kommuner. Varför är då inte Strängnäs kommunala skolor bättre, frågar sig politiker från Strängnäspartiet.

Foto: Alexander Olivera/TT

Insändare2023-02-03 07:04
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Strängnäs kommuns skolor har varit bra, men när moderater och socialdemokrater (M och S) tog över styret av kommunen hände något. Under deras år vid makten har de kommunala grundskolorna försvagats kraftigt och tillhör idag de svagaste i landet.

Enligt M och S beror det på att duktiga elever flyttat till friskolor och att mindre duktiga elever blivit kvar i de kommunala skolorna – och då anses det inte vara något att göra. Det är naturligtvis alldeles fel. Elever i kommunala skolor är inte mindre begåvande än andra elever. Det vore bra om M och S var tydliga med det. 

Men Strängnäs kommunala skolor klarar inte läroplanens kompensatoriska uppdrag – det som syftar till att ge alla elever samma chans (en elevs bakgrund ska inte avgöra elevens möjligheter i skolan). Ett allvarligt skolpolitiskt tillkortakommande som borde resultera i en tydlig omläggning av den förda politiken.

Till saken hör att en stor andel av eleverna i Strängnäs kommun gick i friskolor långt innan M och S fick makten, utan att kommunala skolor såg dagens problem. 

I Täby kommun, strax norr om Stockholm, är andelen elever i friskolor ungefär densamma som i Strängnäs kommun. År 2021 var andelen behöriga lärare i deras kommunala skolor 79 procent och varje lärare hade i snitt 15 elever. 93 procent av eleverna i årskurs nio gick ut med godkända betyg. Kostnaden för deras grundskola var 110 000 kronor per elev och år. 

I Strängnäs kommunala skolor, samma år, var andelen behöriga lärare 66 procent. Varje lärare hade i snitt 13 elever och 55 procent av eleverna i årskurs nio gick ut med godkända betyg. Kostnaden för Strängnäs grundskola var 128 000 per elev och år.

Varje lärare i Strängnäs kommun hade färre elever att ta hand om än lärarna i Täby. Strängnäs kommun­invånare betalade i storleksordning en halv miljon kronor mer per klass och ändå var Täbys skolor nästan dubbelt så bra på att ge elever en skolgång som förberedde dem på livet efter grundskolan. Är andelen behöriga lärare den springande punkten? Samma år var andelen behöriga lärare i Strängnäs friskolor 59 procent. Lärarna hade 15 elever i snitt och ändå var andelen elever med godkända betyg 90 procent. (Källa alla siffror: Kolada, statens och kommunernas statistikdatabas.)

Elever i Strängnäs kommun är precis lika bra som i andra kommuner. Varför är då inte Strängnäs kommunala skolor bättre?