Varför bygger vi så många hus i Sverige?

Insändare 9 april 2022 07:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ingen bör ha undkommit de allt högre ropen på fler bostäder. Men är det en så klok idé att bygga hundratusentals nya lägenheter och hus? I Japan stod 8,5 miljoner fastigheter tomma 2018, och siffran beräknas bli över 30 miljoner 2033. Visserligen byggs det fler lägenheter i storstäderna i Japan, men även där ökar antalet övergivna bostäder.

Befolkningen i Japan tros minska från toppen 2008 på 128 miljoner till 70 miljoner 2060 på grund av en åldrande befolkning och lägre födelsetal. Sverige kommer att möta samma öde även om det känns som en avlägsen tanke idag.

Nybyggnation innebär enorma behov av materialresurser och energi, och inte sällan byggs det på jordbruksmark. Finns det inga andra alternativ? Hur vore det om vi började dela på bostadsytan? Ju mindre yta desto mindre hyra och uppvärmningskostnad. 

Ytan kan planeras betydligt bättre än idag, vilket bekräftas i koncept som kompaktboende. Låt ROT gå till delning av bostadsyta istället för lyxrenoveringar. Jag tror inte att framtidens ungdomar är intresserade av att betala hutlösa hyror eller bekosta inredning av stora bostadsytor. Det är varken hållbart, etiskt försvarbart eller trendigt. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa