Varje krona som läggs på folkbildningen är en investering

Ninve Düzgün Khelil och Göran Hägerdal bjuder in beslutsfattarna att besöka NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet.

Ninve Düzgün Khelil och Göran Hägerdal bjuder in beslutsfattarna att besöka NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet.

Foto: NBV

Insändare2024-06-27 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje vecka runt om i hela Sverige möts människor i folkbildningen. På sykursen, på bandrepet eller i bokcirkeln. I dessa oväntade möten får människor möjlighet att lära nytt tillsammans. Nya perspektiv, tankar och idéer får utrymme. Nya sammanhang skapas och vänskaper föds. Tilliten får möjlighet att gro.

Vi välkomnar alla Sveriges beslutsfattare att besöka oss under året och uppleva kraften i ett oväntat möte. Vi vill ge fler beslutsfattare en djupare förståelse för vilken skillnad vi gör för människor som deltar i studiecirklar, kulturevenemang och andra verksamheter i samarbete med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV.

För många är NBV den enda möjligheten till en nykter mötesplats. Det är hos oss man får träffa andra och dela erfarenheter av att själv leva i missbruk eller prata om hur det är att växa upp med en förälder som har en beroendeproblematik.

Oavsett bakgrund erbjuder vi möjligheten till nyktra och trygga sammanhang. Det är hos oss man sjunger i en kör, deltar i musikcirkel med mera, mekar med sin epa och lär sig väva eller måla. Det är också hos oss man kan ta ett första steg in i det svenska samhället och få kunskap om hur Sverige fungerar.

Vilka verksamheter vi anordnar och vilka studiecirklar som startar utgår helt från viljan och intresset hos deltagarna. Samtidigt som den enskilda människan får möjlighet att ta nya steg i livet, så stärks demokratin.

Varje krona som läggs på folkbildningen är en investering i vår demokrati. När regeringen beslutat att minska anslaget till studieförbunden med en tredjedel, 500 miljoner kronor*, så kommer det i första hand att drabba den enskilda.

Studiecirkelledaren som får sluta som kunde varit den första vuxna att se och lyssna till en tonåring som lär sig dansa. Änklingen som kommer sitta kvar hemma ensam i stället för att delta i en bokcirkel och hitta nya vänner på ålderns höst. Band som inte får chansen att spela tillsammans, eftersom replokaler inte längre finns tillgängliga. Möteslokaler som stängs som har varit en samlingsplats för orten.

Folkbildningens rötter i Sverige går tillbaka till slutet av 1800-talet och dess betydelse för demokratins framväxt är ovärderligt. Under de 130 år som NBV har bedrivit folkbildning så har omvärlden förändrats radikalt. Det är omöjligt att veta hur samhället förändras de kommande decennierna – men det vi kan vara säkra på är att behovet att fritt och frivillig få möjligheten att bilda sig aldrig kommer att försvinna. Möten och samtal är avgörande för att skapa ett samhälle där alla kan utmanas och utvecklas.

_______________
* Rättelse. I en tidigare version av den här texten stod "500 miljoner per år". Detta har ändrats till 500 miljoner kronor.