Världen måste bli bättre efter coronaviruset

Insändare 18 maj 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många, många företag har redan försatts i konkurs och massor av människor har förlorat sina jobb. Ännu värre är det att tusentals människor världen över har förlorat livet. 

Snart går det att nystarta Sverige och världen. Fast var allting så fantastiskt bra egentligen? Människor i världen svälter, många dör av såväl krig som malaria, luftföroreningar och brist på rent vatten. 

När det är dags för återstart finns en möjlighet att göra världen mycket bättre än den var före coronan. Det allra första jag önskar är en utökad satsning på sol, vind och vatten på bekostnad av kol, olja och kärnkraft.

Som exempel kan också nämnas att Sverige har 16 miljömål att leva upp till, varav tolv berör Sörmland. Av dessa tolv sörmländska mål är det möjligt, men inte säkert, att det går att nå två (2) mål medan 14 tycks vara ouppnåeliga just nu. Detta är inte imponerande.

Inte heller är det så bra med Sveriges möjligheter att livnära sig på den mat vi själva producerar eftersom vi i snålhet valt import. All slags mat kan vi förstås inte med bästa vilja producera, men mycket mera än i dag går att producera och därigenom både säkra tillgång i nya orostider och minska miljöstörande transporter.

Det finns säkert flera områden där vi kan göra ett ännu bättre Sverige, utan att vi behöver knyta oss till en protektionism. Handel och utbyte med omvärlden är både önskvärd och nödvändig även efter en nystart.

Avslutningsvis, den öppenhet som våra statliga sakkunniga myndigheter visat i arbetet mot covid-19, är exemplarisk. Vi och våra politiker litar på de som vet bäst, även om de inte vet allt. Motsvarigheten till öppenhet är stängda dörrar. Så som Region Sörmland och dess kommuner handlat är under all kritik. Det finns länder i vår närhet som inte låter sin befolkning vara delaktig i vad som dagligen händer. Sådant ska vi ta avstånd från, inte vara vår ledstjärna.

Jag är glad att jag bor i Sverige, av vissa ett jävla utskällt land.

Ämnen du kan följa