Vart tog vår anställningstrygghet vägen?

"Nu står vi med förtvivlade kolleger som trodde de var trygga", skriver signaturen "AO och SO i Eskilstuna kommuns förskolor". Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

"Nu står vi med förtvivlade kolleger som trodde de var trygga", skriver signaturen "AO och SO i Eskilstuna kommuns förskolor". Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Foto: Jonas Ekströmer (TT)

Insändare2024-06-05 20:25
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Eskilstuna kommuns omställningsarbete förra året varslades personalen på förskolorna utefter anställningsår i hela kommunen. I år har man valt en annan variant. Arbetsgivaren ville i första hand varsla personal på enskild enhet som drabbas av omställning. Detta motsatte sig vårt fackförbund Kommunal, som krävde att kommunen skulle göra som förra året. "Kompromissen" i LAS- förhandlingarna blev att förskolorna kommer att delas in i kretsar.

Av de 18 förskolor som är drabbade av omställning delas de in i sex kretsar med tre förskolor i varje. Utifrån de kretsarna varslar Eskilstuna sin personal. Det innebär att personal som har fler tjänstgöringsår varslas om uppsägning före personal med färre tjänstgöringsår, bara för att de har "turen" att arbeta på en förskola som inte är drabbad av omställning. Detta tycker Eskilstuna kommun är en bra personalpolitik...

För ett antal års sen skrev vi på nya anställningsbevis. Då vi tidigare var anställda på en enhet, blev vi anställda i Eskilstuna kommun. Nu, helt plötsligt, är vi anställda i en krets!? Hur gick det här till? Och varför fick vi nya anställningsbevis?

Om man vill vara lite konspiratorisk så har arbetsgivaren valt denna metod för att bli av med medarbetare som står upp för den svenska modellen, som förhandlats fram mellan fack och arbetsgivare. Nu frångår man principen sist in/först ut genom att man trixar med anställningsformerna i stället för att se helheten.

Nu står vi med förtvivlade kolleger som trodde de var trygga. Kanske köpt ett hus, en större lägenhet, bättre bil, vill renovera köket och så vidare, som nu varslas om uppsägning bara för att man jobbar på "fel" förskola och vet, att på andra förskolor finns det anställda med färre tjänstgöringsår.

Detta är människor med erfarenhet och kompetens som är ett bra stöd för förskollärarna, då det saknas förskollärare på alla enheter.

Detta är några frågor som vi vill ha svar på. Inte från våra fackliga företrädare och närmaste chefer utan från ansvariga politiker och arbetsgivare. Vi arbetsplats- och skyddsombud förväntar oss att ni kontaktar våra fackliga företrädare i Kommunal för att boka ett möte där vi kan få ställa våra frågor. Där får ni även förklara hur ni tänker. 

I medarbetarenkäterna brukar det frågas om stolthet, och om vi skulle rekommendera andra att arbeta för Eskilstuna kommun. Om det här är ett sätt att öka stoltheten kan vi säga att det är ganska så misslyckat.