Vem för barnens talan vid kommande omställning och varsel?

Camilla Cederlöf, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.

Camilla Cederlöf, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.

Foto: Pressbild

Insändare2024-04-23 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För ganska exakt ett år sedan stod jag i talarstolen i kommunfullmäktige och frågade om Eskilstuna kommun bröt mot barnkonventionen och svensk lag när resurser till barn i förskolan varslades eller togs med i omställning till annat arbete. Svaret var att så var inte fallet. På min följdfråga om en barnkonsekvensanalys för alla barn gjorts blev svaret även där ett ja. Dock saknades svar om den gjorts på individnivå för de barn som har funktionsnedsättning och är inskrivna i förskolan. 

Nu ett år senare har jag på nytt ställt frågan i kommunfullmäktige kring hur den nya neddragningen av personal kommer påverka barnen med resurs. Kommer resurserna återigen komma att bli varslade/hamna i omställning? Kan de barn som blev av med resurs förra året riskera att få byta resurs på nytt? Svaret på båda frågorna blev ja. 

Under 2023 bantades förskolan i Eskilstuna med 122 tjänster och däribland personal som arbetar som resurs till barn med funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd. Nu 2024 ska ytterligare 105 tjänster bort och det skapar en stor oro hos såväl personal, fackförbund och föräldrar för att nämna några. Även jag själv har reagerat starkt på kommande neddragningar av personal då jag av egen erfarenhet vet hur byte av resurs påverkar såväl barn som vårdnadshavare. Jag har flera gånger träffat vårdnadshavare som har barn med resurs i förskolan och vet vilken oro de känner.

Frågan är hur de nya neddragningarna kommer att påverka de barn som har resurs och de som precis fått byta resurs efter tidigare varsel. Vi får inte glömma att många av barnen med resurs har en funktionsnedsättning som gör att rutiner, kontinuitet, utbildning, kunskap och särskild anpassning är A och O för att få vistelsen på förskolan att fungera. Om nu i vissa fall ytterligare en ny person ska komma och arbeta in kunskap kring barnet och bygga upp förtroende så kan det få förödande konsekvenser för såväl barn som vårdnadshavare. 

Barnkonventionen är svensk lag och den måste följas. Vid den nedskärning på personal som nu genomförs måste en barnkonsekvensanalys göras på hur den nya omställningen och varsel påverkar barnen i förskolan och den måste även göras på individnivå för de barn som är i behov av extra stöd. Att sen resurspersonerna anställs som barnskötare och tas med i varslet är någonting som måste ses över. Men den största och viktigaste frågan vi alla borde ställa oss är vem som för barnens talan i hela den här processen?