Vet inte den ena kommunala handen vad den andra gör?

Dansinriktningen på S:t Eskils gymnasiums estetiska program är den enda i regionen. Från och med hösten 2025 läggs den ner. Bilden är från ett reportage nyligen.

Dansinriktningen på S:t Eskils gymnasiums estetiska program är den enda i regionen. Från och med hösten 2025 läggs den ner. Bilden är från ett reportage nyligen.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2024-06-25 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har en oenig gymnasienämnd beslutat att lägga ner danslinjen på S:t Eskils gymnasieskola. Majoriteten S och M drev igenom beslutet. Vänsterpartiet och Liberalerna gick emot och reserverade sig. SD, som också sitter i nämnden, reserverade sig på några andra punkter men inte när det gäller just danslinjen.

S:t Eskil är den enda skola i Sörmland, och ett upptagningsområde större än så, som erbjudit den här gymnasiekursen. Det är inte bara elever från Eskilstuna som drabbas. Ungefär hälften av eleverna på danslinjen kommer från andra kommuner.

I en gemensam skrivelse till Eskilstuna kommun 13 september 2023 vädjar Göteborgs universitet och Stockholms konstnärliga högskola att kommunen inte ska lägga ner danslinjen:

”Det är av stor betydelse att återväxten inom det konstnärliga området möjliggörs inom hela Sverige, inte bara inom storstadsregioner”, skriver man samtidigt som man vädjar till Eskilstuna kommun att inte lägga ner danslinjen. Man avslutar skrivelsen med ett erbjudande om samarbete:

”Skulle Eskilstuna kommun ansöka om spetsutbildning i dans skriver vi gärna ett utlåtande för hur vi kan samverka vidare med skolan”.

I stället för att ta tillvara detta erbjudande om samarbete väljer nu majoriteten i gymnasienämnden att lägga ner danslinjen.

Samtidigt som dansen avvecklas på S:t Eskil satsar kultur- och fritidsnämnden på att utveckla dansen. Kultur-och fritid skrev 26 maj förra året ett samarbetsavtal med föreningen Mera Dans åt Folket (MDF) som går ut på att kommunen ekonomiskt bidrar till MDF och det arbete som bedrivs ”för etablering av en scen för fri scenkonst med inriktning dans och cirkus i Eskilstuna”.

För mig förefaller det som att det finns motstridiga ambitioner inom de två kommunala förvaltningarna och nämnderna – den ena satsar på dansen, den andra avvecklar dansen.

Jag vill därför ställa några frågor till ansvariga inom de båda förvaltningarna och nämnderna. Kanske man kunnat dra lärdom av varandras verksamheter för att utveckla i stället för att avveckla dansen på S:t Eskil.

  1. Har det förekommit någon dialog mellan de båda nämnderna och förvaltningarna före beslutet att lägga ner danslinjen på S:t Eskil?
  2. Hur ser kultur- och fritid på att gymnasienämnden nu lägger ner danslinjen?
  3. Kände gymnasienämnden överhuvudtaget till att man inom kultur- och fritid, genom samarbetet med MDF, nu satsar på dans och cirkus?

Jag vill be gymnasienämnden – gör om, gör rätt!

I det här sammanhanget vore det ”tjänstefel” att inte återge ett citat av Ernst Wigforss (S), finansminister i olika omgångar åren 1925 till 1947:

”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa, måla, sjunga – ja, vad ni vill. Frihet!”.