Vi blir inte tryggare av ett militäravtal med USA

Ett svenskt JAS-plan passerar förbi ett amerikanskt KC-135 Stratotanker på Luleå-Kallax flygplats. Bilden är från militärövningen Nordic Response.

Ett svenskt JAS-plan passerar förbi ett amerikanskt KC-135 Stratotanker på Luleå-Kallax flygplats. Bilden är från militärövningen Nordic Response.

Foto: Anders Wiklund (TT)

Insändare2024-03-14 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige och USA undertecknade den 5 december 2023 ett avtal om försvarssamarbete, ett så kallat Defense Cooperation Agreement (DCA-avtal), vilket bland annat innebär att Förenta staterna får lov att etablera 17 militärbaser i Sverige. Avtalet måste ratificeras av riksdagen, vilket ännu inte skett. 

Ett av många viktiga skäl för riksdagen att inte ratificera DCA-avtalet är att dessa baser kommer kunna utnyttja så kallad immunitet för både militär och civilanställd personal. Detta innebär bland annat att amerikansk lag – inte svensk – gäller där. Varken förbud mot sexköp eller samtyckeslagen kommer exempelvis att gälla.

Det är väl känt att prostitution och exploatering ökar kring militärbaser, ofta kopplat till trafficking och människohandel. Så sent som 2022 rapporterades det om amerikanska soldater som greps för att ha köpt ukrainska kvinnors kroppar i Stockholm, där de befann sig för en militärövning. 

Ett annat skäl att säga nej till DCA är att USA kommer att ha fri lejd för trupper och militär utrustning till och från baserna. Sverige kommer inte att kunna inspektera transporter och lagring av vapen, inklusive kärnvapen. Vi blir omgivna av militäranläggningar som härbärgerar massförstörelsevapen. Detta gör oss inte tryggare! 

Jag vädjar därför till våra sörmländska riksdagsledamöter att rösta nej till ratificeringen av DCA-avtalet. Eftersom tre fjärdedels majoritet krävs för beslut i riksdagen är varje röst viktig.

Jag ber er lyssna mer på oss oroliga väljare än på påbud från era partier. Rösta inte för att vi ska överlämna vårt självbestämmande som nation till USA!