Vi har anmält Monica Johansson (S) till Lyxfällan

Vi har anmält Monica Johansson (S) till Lyxfällan, skriver fyra företrädare för MUF i Sörmland. På bilden: Antoni Welk, Albin Johansson, Elias Nyqvist och David Dahlin.

Vi har anmält Monica Johansson (S) till Lyxfällan, skriver fyra företrädare för MUF i Sörmland. På bilden: Antoni Welk, Albin Johansson, Elias Nyqvist och David Dahlin.

Foto: MUF

Insändare2023-11-24 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I tisdags höll SSU tillsammans med LO en tyst minut för de 700 tjänster som går förlorade som en konsekvens av regionstyrets nya budget. SSU skriver på Instagram att anledningen är regionens “otroligt dåliga” styre. De och facket glömmer den verkliga förklaringen till regionens pressade ekonomi, nämligen 16 år av oansvarigt styre lett av Socialdemokraterna och deras Monica Johansson
som styrt i åtta av dem.

Efter 16 år av oansvarigt S-styre är det ingen skräll att regionen idag belastas av miljarder i underskott. Monica Johansson har som regionstyrelsens ordförande bedrivit en tanklös ekonomisk politik och låtit verksamheten växa till sig på tillfälliga statsbidrag under coronapandemin, vilket var en fullgod strategi i stunden men på lång sikt inte hållbart.

Johansson styre har enligt henne själv lämnat ett “uppdukat bord” trots att de valde att förkasta de väntade konsekvenserna som pensionsavtalet skulle ha på regionens ekonomi. Ett bra exempel är dåvarande styrets planering inför införandet av det nya pensionsavtalet. Johansson visste mycket väl att det nya avtalet kraftigt skulle höja regionens arbetsgivaravgifter och därmed kräva mycket av regionens resurser men istället för att lägga fram en plan för att möta förändringen valde S att ignorera frågan i tron att det löser sig självt efter en valvinst 2022. En valvinst blev det däremot inte och styret övertogs istället av en moderatledd koalition. Den fick från start handskas med konsekvenserna av S ignorans. Denna ekonomiska naivitet hör snarare hemma i lyxfällan än bland de politiker som ska bestämma över vår vård.

Den budget som S la fram under tisdagens regionfullmäktige skulle leda till att ca 350 ytterligare anställda inom regionen skulle komma att varslas. Med Socialdemokraternas budget försvinner alltså över 1000 arbetsplatser vilket omöjligt kan vara bättre för vården än M-styrets förslag, som i jämförelse räddar 300 jobb.

Socialdemokrater som styrt lite för länge tenderar att ta saker för givet och har i ärlighetens namn fört ekonomin ganska naivt. Det är illa i sig, men värre är det att de försöker skylla över ansvaret för sina misslyckade ekonomiska beslut på någon annan. Det är något svenskarna bäst känner igen från Lyxfällan och därför har vi anmält Monica Johansson dit.
 

undefined
Monica Johansson (S) under ett fullmäktigemöte i Region Sörmland.
Antoni Welk.
Antoni Welk.