Vi litar på tjänstemännen i frågan om ny idrottshall

Den nya idrottshallen på Larslunda enligt förslaget.
Den nya idrottshallen på Larslunda enligt förslaget.

Insändare 26 juli 2023 07:13
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

José Ortega, Liberalernas ledamot i Teknik- och fritidsnämnden, svarar den 19 juli på vår insändare om hans agerande i nämnden gällande beslut om att fortsätta med upphandlingen av en ny idrottshall på Larslunda.

Visst är det så att man kan glömma att yrka på avslag eller återremiss, men då har man som ledamot accepterat beslutet. 

Tvärtemot vad Ortega skriver så framförde han inga argument på den punkten under mötet. Vad skulle han ha yrkat på om han kommit ihåg det? Reservationen som han lämnade in handlade om förtroendet för WeGroup och öppenhet gällande kostnader. Det är oklart vad det hade med ärendet att göra, som gällde att påbörja upphandling, godkänna upphandlingsunderlaget och att ge kontorschefen delegation att fatta tilldelningsbeslutet.

WeGroup har tagit fram upphandlingsunderlaget som nämnden skulle godkänna. Var det något faktiskt fel på underlaget? Uppfyllde det inte nämndens förväntan på vad det skulle innehålla för att upphandla en utförare som kan bygga en funktionell idrottshall?

I februari fastställde fullmäktige en ny kostnadsram för investeringen. Den ska nämnden hålla sig inom. Menar Ortega att det finns en risk att kontorschefen skulle tilldela jobbet till en anbudsgivare som lagt ett anbud som inte passar inom beslutad ram? Det mandatet har inte ens nämnden.

Vi litar på att kontorets tjänstemän ser till att den upphandling som de nu genomför inte går fel, varken till utförande eller kostnad. Vi förväntar oss också att Ortega och nämnden nu stöttar projektet och lämnar fullmäktiges frågor till fullmäktige.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa