Vi måste sluta förstöra de sista riktiga skogarna

Skogsägarna Roger Adolfsson och Torbjörn Westerberg ger inte mycket för dagens skogsbruk.

Skogsägarna Roger Adolfsson och Torbjörn Westerberg ger inte mycket för dagens skogsbruk.

Foto: Vidar Ruud

Insändare2024-06-12 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När det argumenteras kring skog så framförs det ofta från politiker och skogsägarföreningar att de talar för alla oss drygt 300 000 privata skogsägare. Ofta framställs det också som att det är väldigt synd om oss skogsägare när vi hindras från att förstöra vår gemensamma natur. För det är just en förstörelse det handlar om i dagens ohållbara skogsbruk. Kalhyggesbruket är inte hållbart!

Rent juridiskt äger människor skogen och tycker sig ha rätt att behandla den hur som helst bara de får ekonomisk vinning av den genom de träd som skövlas. Men en skog är mycket mer än träden. Sverige består till cirka 70 procent av så kallad skogsmark. Av denna yta är det en mycket liten del som består av skogar med fungerande ekosystem. Dessa sista naturskogsrester avverkas det av varje dag. Övrig yta är trädodling av olika slag. Denna överkonsumtion har pågått i snart 100 år. 

I dagsläget har vi förbrukat naturen utöver bristningsgränsen. Vi måste sluta förstöra de sista riktiga skogar som finns, om livet i naturen ska ha en chans. 

Det är alltså inte det minsta synd om dem som hindras avverka skog med höga värden, med tanke på hur lite som finns kvar. Dessa gamla skogar är en räddning för klimatet då de innehar och binder mängder med kol, och är hem för biologisk mångfald. Artutrotningen som pågår är en större katastrof än klimatkrisen, men vi kan inte strunta i det ena för att göra allt för det andra. Dessa saker hänger ihop.

Dagens skogsbruk ger inte hållbara skogar, det ger sköra virkesåkrar med väldigt liten biologisk variation där skogsindustrin blir ekonomiska vinnare och naturen och markägaren blir förlorare.

Vi måste skydda skogar med höga värden och övrigt brukas med naturnära skogsbruk. 

Det talas om att skogen ska ge Sverige en grön omställning. Vi tar och reflekterar lite över själva framtagandet av träråvaran. 2022 avverkades cirka 96 miljoner kubikmeter trä. Skogsmaskiner och timmerbilar förbrukade cirka 325 000 000 liter diesel för att få fram denna råvara! Timmerbilar i Sverige (2022) körde sammanlagt 7 400 varv runt jorden! Därtill kan man lägga att cirka 80 procent av denna träråvara är uppbränd inom ett fåtal år.

Så ni politiker som förespråkar ökad tillväxt och ökad avverkning, hur grön blir denna omställning om vi ska fortsätta på inslagen väg?

All konsumtion måste minska för att vi ska kunna leva hållbart! Och av egna erfarenheter kan vi säga att det betyder inte ett liv i misär.