Vi skyltar upp vägskador när vi får kännedom om dem

Gatuunderhållschefen i Eskilstuna, Mikael Arvidsson, svarar på en potthålsinsändare.
Gatuunderhållschefen i Eskilstuna, Mikael Arvidsson, svarar på en potthålsinsändare.

Insändare 3 februari 2024 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på signaturen Anna Westerbergs nyligen publicerade insändare "Kommunen borde varna för potthålen".

Tack för din insändare om dina erfarenheter av potthålssituationen i Eskilstuna.

Jag vill förklara att vi, enligt våra rutiner, markerar och skyltar skador när vi får kännedom om dem. Tyvärr kan det förekomma fördröjningar mellan tidpunkten då skadan upptäcks och när åtgärder kan vidtas. Potthål uppstår snabbt och är svåra att förutse.

Även vi önskar att snabbt kunna reagera och få upp varningsskyltar där vi inte har möjlighet att omgående åtgärda skadan. I detta specifika fall är det en statlig väg, vilket innebär att kommunen inte själva har rådighet att skylta eller utföra arbete på platsen.

Det finns tre olika väghållare för vägar i staden/kommunen:

  • Trafikverket för statliga vägar
  • Kommunen för kommunala vägar
  • Vägföreningar eller boende längs en väg för enskilda vägar

Flera väghållare gör inte situationen enklare, men kanske kan en medvetenhet bidra till en ökad förståelse. Vi tar all feedback på allvar och strävar efter att förbättra situationen.

Vänliga hälsningar


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa