Vi vill inte ha en tom kärna i Strängnäs

Insändare 3 oktober 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centrumhandeln i Strängnäs sjuder inte av liv och enligt Handelns utredningsinstitut, HUI kommer det inte att förändras så mycket de närmaste åren. Ska det uppfattas som betryggande eller dystert?

Jag gissar att både handeln och restaurangnäringen ser brist på utveckling som dyster.

Situationen förbättras inte genom råd från näringslivschefen i ST 29/9: ”Det är kommunborna själva som genom sina köpbeteenden bestämmer vilket utbud som ska finnas.”

Det behövs ett tillflöde utifrån. Kommunen behöver satsa på destinationsutveckling. Att öka attraktionen för Strängnäs som turist- och besöksort – hela året.

Destinationsutveckling är mycket viktig för den samhälleliga utvecklingen, inte minst dagligvaruhandel och restauranger. Detta bekräftas tydligt av både Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Tillväxtverket.

I Strängnäs finns goda förutsättningar att attrahera besökare. Det finns flera förenings- och företagsinitiativ inom kultur, historia och besöksnäring på olika håll inom kommunen, men det krävs att kommunledningen bygger upp en struktur för samordning och stöd. Som också har kompetens och resurser för aktiv marknadsföring av Strängnäs som det naturliga besöksmålet i Mälardalen.

Politikerna visar dock måttligt engagemang i Majoritetsförklaring 2018-2022:Vi ska ta på oss rollen att samordna aktörerna inom besöksnäringen för att stärka vår plats som destination.”

Näringslivschefen uttrycker i tidningsintervjun: ”Vi som kommun, kan säkert göra underlättande åtgärder”. Kommer det att ske och i så fall vilka och när?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa