Viktigt att brukarna ska kunna känna sig trygga

Insändare 2 juni 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare ”Varför är demensvården så dåligt skött i Eskilstuna?” Publicerad den 28/5.                         

Bland de absolut viktigaste målen för vård- och omsorgsförvaltningen är att våra brukare ska kunna känna sig trygga och blir bemötta med respekt. Det gäller alltid, även i det utmanande läge som vi har befunnit oss i de senaste månaderna.

Vi har haft ett allmänt lågt smittläge vad gäller covid-19 på våra demensboenden och vi har en god kontroll på smittläget. På de allra flesta enheter har vi haft få eller inga fall alls av covid-19. Men ett boende avviker. Där har smittspridningen varit oroande hög och det är något vi beklagar djupt.

Därför satte vi in åtgärder direkt när detta blev känt för oss, för att komma till rätta med situationen. Bland annat har vi förstärkt med extra personal- och ledningsresurser Vi lät också tillsätta en utredning för att få en tydlig bild av vad som hänt. 

Boendet står nu i fokus för en åtgärdsplan för att säkerställa att detta inte händer igen.

Inom kommunen arbetar vi aktivt med att utveckla demensvården. Det är ett prioriterat område där vi bland annat har specialistteam enbart inriktade mot demensfrågor. Specialistsjuksköterskor håller utbildningar för personal och särskilda nätverksträffar finns för undersköterskor inom demensvården. 

Ett syfte med specialistteam inom demens är att ge stöd och hjälp i särskilda ärenden. 

Vi jobbar ständigt med att utveckla verksamheten och genom förändrade arbetssätt och att använda ny teknik kan vi frigöra personalresurser, allt i syfte att få rätt kompetens på rätt ställe.
Ingen ska behöva känna sig orolig, varken de som bor på våra boenden eller anhöriga. Om du inte redan känner till det så vill jag hänvisa till Anhörigcentrum där kommunen erbjuder stöd till anhöriga. Information finns på kommunens hemsida eskilstuna.se eller telefon 016-710 71 94.

Ämnen du kan följa