Viktigt att rösta i kyrkovalet

Många har minnen från dop och andra högtider i kyrkan, som vid dessa tillfällen är en plats för gemenskap, skriver Björn Karlsson (SD), och påpekar vikten av att rösta i kyrkovalet.

Många har minnen från dop och andra högtider i kyrkan, som vid dessa tillfällen är en plats för gemenskap, skriver Björn Karlsson (SD), och påpekar vikten av att rösta i kyrkovalet.

Foto: Kallestad, Gorm

Insändare2021-09-07 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På söndag 19september är det kyrkoval, ett val som är viktigt för att behålla vår unika kultur och historia. Vad vore Sverige utan sina vackra kyrkor. De finns i våra städer, byar och små samhällen och är en sammanhållande kraft med sin historia och rika kulturarv.

Vi vill bevara vår kultur och historia, vi vill att Svenska kyrkan ska vara en sammanhållande kraft som kulturbärare och förvaltare. En gemensamhet som är en motpol till en negativ samhällsutveckling, och istället förmedlar kristna värderingar och traditioner. Dvs en samhällsgemenskap som förenar människor, ger människor värme, trygghet och i verksamheten värnar om vår kristna tro. Svenska kyrkan ska inte anpassa sig efter andra religionsuppfattningar som neutraliserar vår tradition, religion och historia. Det finns så mycket bra som sker ute i församlingarna och det arbetet måste få fortsätta i lugn och ro. 

Svenska kyrkan ska vara en kyrka i tiden och inte av tiden. Vi vill att församlingarna blir än mer en diakonal kraft för våra svagaste –exempelvis missbrukare, fattigpensionärer, hemlösa eller kvinnor som lever med hedersförtryck. Vår kyrka ska möta människor, oavsett vilka dom är och vilka problem de har, och erbjuda dem stöd och en relation med gud.

Många av oss har minnen från bröllop, begravningar, konfirmationer och dop. Vår kyrka är vid dessa tillfällen en plats där vi finner en stor gemenskap. 

Vi vill fortsätta utveckla, bevara våra kyrkor och vårt kristna kulturarv. Därför är det viktigt att alla går och röstar den 19 september.