Vilka märker av Sverigedemokraternas styre först?

Insändare 6 oktober 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu är valet slut och det rasistiska partiet, Sverigedemokraterna (SD) blev för först gången landets näst största parti, därmed en av de partier som är del av regeringsunderlag som leds av Ulf Kristersson. De kommande fyra åren kommer SD ha stor inflytande över den förda politiken. I de förhandling med de andra högerpartier som skett har SD fått oproportionerligt stor makt över regeringspolitik.

Sverigedemokraterna landar på flera tunga ordförandeposter i riksdagen. Partiet får dubbelt fler ordförandeposter än Moderaterna när det gäller riksdagens viktiga utskott, bland annat justitie- och utrikesutskott. Dessutom har SD fått flera viceordförande poster i andra utskott. Detta innebär att SD`s inflyttande i utskott blir alldeles för stor. Det är svårt för mig och många andra att smälta att SD kommer ha stor makt och inflytande över regeringsarbete. Det är väldigt sorgligt att Sverige hamnar i händerna på det rasistiska partiet SD. 

Detta kommer få alltför stora konsekvenser för vårt samhälle. SD och dess politik kommer normaliseras. De rasistiska gräsrötterna vaknar upp och det politiska landskapet ritas om. Därför blir frågan många ställer sig följande: Vilka märker av SD-styre först? 

Eftersom SD är i första hand är ett invandringsfientligt och muslimfientligt parti kommer dessa grupper drabbas först på olika sätt. Med andra ord är det minoriteterna som kommer märka SD`s diskriminerade politik. Som bekant har SD ett hierarkiska syn på samhället. Den svenska befolkningen delas upp i olika grupper. Till exempel infödda svenskar, assimilerade invandrare och de som har svårt att anpassa sig som på sikt tvingas lämna landet. Tyvärr kommer Sveriges muslimer och andra grupper målas upp som ett hot mot det svenska samhället. SD politiker måste förstå att uppdelning av vårt samhälle kommer resultera förödande konsekvenser för landet, eftersom vi alla i detta land bidrar till landets utveckling på olika sätt och alla behövs.

SD måste inse att vi inte lever ett separat liv från andra. Det går helt enkelt inte att bestraffa och piska en del av befolkningen och tro att det inte kan drabba oss andra. Att ingå i regeringsunderlag betyder att ta ansvar för Sverige och alla som bor här. Vårt land behöver alla och inga ska exkluderas. 


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa