Vindkraft blir dyrare än kärnkraft

Insändare 31 januari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Svante Axelssons och Johan Rockströms debattartikel den 25 januari. Hur stor mängd koldioxid finns det i vår atmosfär? De övervägande gaserna omkring oss är kväve och syre tillsammans ungefär 99,8 procent. Koldioxidhalten är i detta sammanhang nästan försumbar eller ungefär 0,04 procent. Dessa 0,04 procenten bildar ett tak runt jorden och gör att en del av strålningen studsar tillbaka värme till vårt jordklot. Det är klimatexperternas hypotes. Nu är frågan varför vi har en temperaturhöjning? 

Den teori som våra klimatexperter formulerat är att vi har ett koldioxidöverskott som bygger ett tak runt jorden och förhindrar värmeutstrålningen att fritt stiga upp utan en stor del av värmeutstrålningen reflekteras mot koldioxidtaket tillbaka till jorden. Den återvändande strålningen gör att jorden får en högre temperatur. 

Är vindkraften den billigaste energiproducenten? Vårt senast byggda kärnkraftverk kostade 5 miljarder kronor och tog strax över 5 år att bygga från ritbord till att trycka på startknappen år 1985. Idag skulle verket kosta ungefär 55 miljarder kronor. Kostnaderna för "100 procent förnybart" skulle vara omkring 1200 miljarder kronor. Det motsvarar enligt ovan 20 kärnkraftverk!.

Stål med noll procent kol är ett mjukt stål. Hårdheten på stål ökar med halten kol. Kolhalt över 2 procent kallas gjutjärn. Det är bra att använda kolfritt stål men då bör vi lägga märke till att användningsområdet är starkt begränsat. 

Slutligen: Varför ta "maten ur munnen" på våra växter är en fråga jag vill ställa till agronom Johan Rockström? Varför driver en del växthusodling med att leda in koldioxid i växthuset? Ett sätt att dra nytta av koldioxiden utanför växthuset är att återplantera regnskogarna. Klimatet kyls ned genom regnskogarnas avdunstning av överskottsvatten och vatten som avdunstar från regnskogens lövverk.

Källor: Senast byggda kärnkraftverket: analys.se, rapport från 2016. Angående 100 % förnybart: var titeln på Swecos undersökning på uppdrag från Skellefteå Kraft 2017.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa