Vindkraft – planlös, lönlös och rättslös

Insändare 14 december 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på debattartikeln "Gör det lättare att bygga ut vindkraften" publicerad 2/12.

Miljöpartiet vill skapa el som inte medför ”utsläpp som skadar våra barn och barnbarn”. Då kan det verkligen inte handla om vindkraftsel: 1.Vingarna består av glasfiberarmerad bisfenolhaltig kompositplast 20-30 ton per vinge. 2. Fundament som våra barnbarn skall stå ut med består av 1-2 000 m3 armerad betong. 3.Magnetiska metallerna neodym och dysprosium medför radioaktivt avfall vid brytningen. 4.Trots enorma subventioner är vindkraft inte ekonomiskt försvarbar. 

5.Det växer cirka 15 procent sämre i anslutning till verken. 6.Vindkraft ökar koldioxidutsläppen i praktiken på grund av behovet av reglerkraft. 7.Ökat krav på vattenkraft och biogas skadar miljön, EU klassar det inte som hållbart. Det finns inte råmaterial nog för att ersätta alla förbränningsmotorer med el-motorer! Däremot finns det en fungerande teknik att skapa ren bensin och diesel genom att ta koldioxid ur luften och vätgas från vatten för att bilda dessa kolväten. 

Varje svensk subventionerar vindkraften med mer än 30 000 kr per person, så det lockar föga att få tillbaka en liten skärv i form av fastighetsskatt. Faktaunderlag som skickats till MP verkar de inte ha läst. 
Miljöpartiet kan inte sin matematik, fysik och kemi och den kommunala chefen har som förslag att man kan placera vindkraftverk på Eskilstunas 59 rondeller. Att det blir strömlöst när det inte blåser verkar de inte ha tänkt på. Att kalla vindkraft för ”grön-förnybar” är kejsarens nya kläder. Den är planlös, lönlös och rättslös för att citera professor Per Fahlén.

Ämnen du kan följa