Vore kul att bli grabb, sa flickan

"SG Daun, gammal man" skriver om den nya könslagen. På bilden statsminister Kristersson (M) i pridetåget.

"SG Daun, gammal man" skriver om den nya könslagen. På bilden statsminister Kristersson (M) i pridetåget.

Foto: Oscar Olsson (TT)

Insändare2024-04-24 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hela den unikt svenska genusdebatten har gjort vårt land till en härdsmälta av dåligt definierade ideologier och svårbegripliga spekulationer kring människan som varelse – i såväl biologisk som mental mening.

Det har nu gått så långt att våra folkvalda, styrande politiker kan bestämma i stort sett vad som helst i konflikt med större delen av svenska folkets mening och vilja.

Det senaste exemplet är den nya lagen om könsbyte. Det förefaller var vår riksdags mening att redan barn i 16-årsåldern ska kunna byta kön om de känner för det eller tror att det vore en kul idé. Våra uppväxande generationer blir män och kvinnor litet huller om buller. Naturens urval och en jämn fördelning mellan män och kvinnor försätts på så sätt ur spel. 

Huruvida sannolikhetsprincipen om jämn fördelning gäller är i detta fall osäkert. Bland annat därför att könsbyte kan bli en modefråga eller beslut som grundar sig på felaktiga sjukdomsdiagnoser. 

Ja, nu får vi inställa oss på att även könsfördelningen inom idrott och sport upphör successivt.

Känns skönt att slippa se det!