En svensk tiger

Statsminister Ulf Kristersson.

Statsminister Ulf Kristersson.

Foto: Christine Olsson/TT

Debatt2023-10-09 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hej Ulf!

Vi har läst tilläggsdirektiven till utredningen om stärkt återvändandeverksamhet (Ju 2022:12), en produkt av ert Tidöavtal med SD om hur Sverige ska förändras. Det pratas mycket om att det kommer att landa i en angiverilag, eller som ni så mycket tydligare skriver, en "informationsplikt". Det vore synd om vi skulle hamna där. Direktiven pekar ut ett ganska omfattande tvång för oss och många andra som finns i välfärdsbranschen att anmäla vuxna och barn. Ni pekar på att inget område i det offentliga ska undantas från utredningen ("utan att på förhand utesluta några verksamheter från informationsplikten"). Det finns ett förbehåll att det ska vägas mot "ömmande värden", vilket vi inte tycker är lika tydligt som "informationsplikt". 

Även om vi också är helt med på att den som är i landet olagligt ska vara känd, så kan det inte finnas skäl för en angiveriplikt i denna skala och omfattning. Du om någon vet ju att det redan är stora förändringar på gång för att klara ut skuggsamhällets framväxt, åtgärder startade av både Magdalenas och din regering. Alla kommentatorer är överens om att det är så. Det som ni nu gör är att gå över en gräns som bara används i mjuka och hårda statssystem med totalitära ambitioner. Vända människor mot varandra. Lära oss att vara misstänksamma mot varandra. Socialisera ett folk till att för sitt eget bästa ange någon som är i beroendeställning. Och därför är angiverilagen som antyds i direktiven ett illdåd, och av dem har vi många exempel på i den moderna historien. De är i allmänhet förbundna med ett land.1900-talets sovjetkommunistiska haveri, Nazityskland och de samtida fasciststaterna vid Medelhavet, Ryssland och Ungern idag.
Där har angiveri och misstänksamhet mellan människor förstört samhällskontrakt och tillit mellan människor. Men vi vet också att eftervärldens dom faller hård över dem som burit ansvaret. Ska det nu fogas ytterligare ett namn till listan?

Vi blir i Tidöavtalets Sverige straffade in i ett system och ett tankesätt om kontroll och angiveri som är så främmande för oss svenskar. För oss socialdemokrater verksamma på det kommunala självstyrets nivå är denna av dig önskade "informationsplikt" en omöjlighet. Vi jobbar dag ut och dag in för att Strängnäs kommuns invånare ska känna mer delaktighet och tillit. Det är vårt mål att kommunens medarbetare har det som sin ledstjärna för att vi ska kunna utveckla vår plats på jorden. Ditt Strängnäs. 

Vi tror inte att det blir något av detta angiveritvång. Du har folket mot dig. Svenskar är bättre än så. En signal om detta borde vara de stora och ihållande protesterna från yrkesorganisationer och branschorganisationer av alla typer och på alla nivåer. En liten signal om att införandet av en kultur av allmänt angiveri genom tvångslagstiftning är väldigt osvenskt.

PS Vi sympatiserar med att det hade varit ännu jobbigare om Svenska kyrkan och dess präster fortfarande hade varit en del av den statlig-offentliga organisationen. 

Med vänlig hälsning
Gruppledare för (S) i nämnder, fullmäktige respektive kommunstyrelse i Strängnäs kommun