Jimmy Jansson och Josefine Helleday i den lila dimman

Debatt 8 september 2023 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tävlingen om Sveriges sämsta socialdemokrater är svårt att döma då det saknas en regelbok med kriterier för utdelning av poäng. I avsaknad av ett så viktigt dokument kommer här ett föreslag:

Kategori ”Mest Stasi” – Regeringen vill nu införa angiverilagar för offentligt anställda. Förslaget kallas även lex-Stasi av Aftonbladet (S) och har bemötts med mycket stark kritik från fackförbund och människorättsorganisationer och bedöms strida mot FN:s barnkonvention men… Lokal socialdemokrati är förstående.
I kampen mot kriminella ungdomar önskar Gunnar Strömmer hemlig avlyssning av barn men lokal socialdemokrati önskar hemlig avlyssning på skolor, infiltratörer och tipspengar för att komma åt kriminella barn. Lokal socialdemokrati är mer Stasi än regeringen, men är man värst i landet? – Antagligen.

Kategori ”Mest marknadsfundamentalistisk” Lokal socialdemokrati utreder idag en utförsäljning av det kommunala energibolaget EEM. En typ av affär som redan gjorts och ångrats bittert av många kommuner, ”här skor sig uppenbarligen energidirektörerna på en egentlig monopolmarknad” säger exempelvis S-företrädaren Mats Hulth i en intervju med SvT om utförsäljningen av Birka energi. Den nu aktuella diskussionen om synen på allmännyttan ger också poäng i kategorin men konkurrensen är hård.

Kategori ”Minst socialdemokratisk” Det är helt säkert många poäng inhämtade i denna tävling redan vid att man byter profilfärg från röd till lila och söker samarbete med sin ideologiska motsats. En röst på S eller en röst på M är på det lokala planet i praktiken samma sak. En sammanslagning skulle vara ärligare men troligen medföra att några väljare då förstår vad som pågår. Bra för demokratin men inte för den lokala socialdemokratin.

Kategori ”Årets fadä-S” – Historien om jordgloben slås inte någonstans i landet. (Se Insändare 17 februari 2023) 

Det socialdemokratiska partiets berättigande på lokalt plan kan ifrågasättas. Det är märkligt när det helt saknas motsättningar mellan S, M och till och med SD. I alla sammanhang dunkar man varandras ryggar och nickar samsyn. Man måste som väljare ta sig en allvarlig funderare om det är samma partier lokalt och centralt? I rikspolitiken finns det fortfarande en lite svajig men ännu synbar konfliktlinje mellan extrem höger och S-vänster. På kommunal nivå har denna helt utraderats trots att även högern rört sig åt höger. Det ligger i farans riktning att Eskilstuna faktiskt är sämst i landet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa