Tillgänglighet avgörande för en bra diabetesvård

Diabetes kräver regelbunden vårdkontakt för att undvika kort- och långsiktiga hälsorisker. Så ser tyvärr inte ut för många i Sörmland som lever med diabetes, skirver Hans Hedengren i Sörmlands Läns Diabetesförening.

Diabetes kräver regelbunden vårdkontakt för att undvika kort- och långsiktiga hälsorisker. Så ser tyvärr inte ut för många i Sörmland som lever med diabetes, skirver Hans Hedengren i Sörmlands Läns Diabetesförening.

Foto: Carina Glenning

Debatt2023-10-06 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Diabetes är en komplex sjukdom, som över 500 000 människor lever med i Sverige. Den kräver regelbunden vårdkontakt för att undvika kort- och långsiktiga hälsorisker samt säkerställa bra behandlingsresultat och livskvalitet. Så ser det tyvärr inte ut för många av de drygt 15 000 som lever med diabetes i Sörmland, det visar en ny undersökning från Svenska Diabetesförbundet. 

Personer med diabetes lever med sjukdomen 24/7, och en bra personcentrerad vård kräver att denna utgår från den enskilda individens unika behov och önskan. Detta förutsätter kontinuitet, där personer med diabetes träffar samma diabetesteam åtminstone varje år oavsett om de får hjälp på en medicinklinik eller i primärvården. Målet med vården är god hälsa och livskvalitet på kort och lång sikt för personer med diabetes, inte minst för att undvika allvarliga komplikationer som utgör runt 70 procent av kostnaderna i diabetesvården.

I juni svarade över 3 500 medlemmar i Svenska Diabetesförbundet på frågor runt dessa teman. Totalt uppgick andelen som inte har fått träffa sin diabetessjuksköterska under de senaste 12 månaderna till 14 procent, och när det gäller att träffa diabetesläkarna var samma andel 25 procent. Resultaten indikerar en försämring jämfört med förra året, och bekymrat är störst bland personer med diabetes typ 2. Vidare vittnar tre av tio om, att de inte träffar samma läkare vid sina vårdbesök.

Bland de svarande från Sörmland var det 14 procent som inte hade fått träffa sin sjuksköterska under det senaste året, medan motsvarande andel med avseende på läkarna var 23 procent. När det gäller kontinuiteten svarade en av tre att de inte får träffa samma läkare på sina vårdbesök. Siffrorna visar en alltmer pressad situation, inte minst i primärvården där merparten av personer med diabetes typ 2 ska få hjälp och stöd. Ambitionen om god och nära vård är ofta ganska avlägsen, trots att vårdpersonalen kämpar på varje dag på många ställen. 

Vi vet att regionen har ett mycket besvärligt ekonomiskt läge, men ökar inte tillgängligheten i vården kommer diabeteskostnaderna öka framöver när allvarliga komplikationer blir en följd av att leva med sjukdomen. Beslutsfattarna måste ta tag i detta. Vi föreslår att: 

- personer med diabetes som minimum får träffa vården en gång per år 
- det etableras samverkan så att personer med diabetes alltid träffar diabetesutbildad vårdpersonal 
- det genomförs obligatorisk kompetensutveckling om diabetes för primärvårdspersonal