Tack till alla som protesterat

Kraftvärmeverket i Eskilstuna. Arkivbild.

Kraftvärmeverket i Eskilstuna. Arkivbild.

Foto: Joakim Serrander

Eskilstuna2024-05-14 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har den lila majoriteten lagt ner planerna på att sälja ut kommunens kronjuvel Eskilstuna Energi och miljö. Det är en framgång för både demokrati och förnuft. Den lila politiska ledningen vill förvisso vara mycket tydlig med att man inte låtit sig påverkas av det breda missnöje som visats med idén. Det är något man som väljare skall ta till sig och minnas vid nästa val.

Alla vet att blått och rött blir lila och att när man inte längre kan skilja på höger och vänster blir det svårt att navigera. Tydligen slutar man också att intressera sig för medborgarnas uppfattning i sakfrågor och börjar i diffusa ordalag i stället tala om ”ansvar”. Vad som egentligen menas med det skall nog betraktas som ett internt påhitt i den inre lila kretsen, kanske något som låter bra att säga. 

Hur det nu än är så måste ett stort tack riktas till Eskilstuna-Kuriren som publicerat en lång rad insändare och andra texter där idén med utförsäljningen ifrågasatts. Tack även till Vänsterpartiet som samlat namn för att i demokratisk ordning få till stånd en folkomröstning i det fall att frågan skulle drivits vidare.

Ett mycket stort tack framför allt till alla som skrev under protestlistan. Här återfinns engagerade människor ur alla politiska läger som med eget förstånd drog en snabbare slutsats än vår folkvalda kommunledning.

En seger trots enligt egen utsago stendöva beslutsfattare – där ser man!