Vi är djupt oroade över skolans framtid

Camilla Cederlöf (L) och Erika Rydja Sandvik (L).

Camilla Cederlöf (L) och Erika Rydja Sandvik (L).

Foto: Liberalerna

Eskilstuna2023-12-14 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under hösten har flera oroande prognoser kommit om hur den nya resursfördelningsmodellen kommer att slå ekonomiskt mot skolor i utsatta områden och för barn med särskilda behov. De budgetförslag för 2024 som nu presenteras riskerar att bli katastrofala för Eskilstunas skolor, elever och personal.

Vi liberaler är bland annat oroade över att resurserna för tilläggsbelopp flyttas till nämndens ramar då detta riskerar att slå hårt mot enskilda skolor och snedfördelar resurserna vilket även fackförbunden uttryckt en oro för. Detta har vi liberaler påtalat, såväl skriftligt som muntligt, under kommunfullmäktige och i skolnämnderna.

Skolor med lägre ersättning enligt den nya modellen kan behöva använda den förhöjda skolpengen, inklusive tilläggsbeloppet, till skolverksamhet och de elever som behöver särskilt stöd riskerar att bli utan. 

När det senaste underskottet på 50 miljoner blev känt för Socialdemokraterna och Moderaterna borde frågan direkt ha tagits upp med övriga partier. Det har funnits tid att informera rektorer på skolor och då bör det rimligtvis även ha funnits tid att informera politiker i oppositionen.

Att detta inte gjorts är förvånande och under all kritik. Rimligtvis bör även det riskerade underskottet ha varit känt under en längre tid och bör därför även ha informerats om redan under höstens budgetarbete.

Eskilstuna kommun har en skyldighet att bedriva viktig kommunal verksamhet på en stark grundfinansiering där inte statsbidrag ska vara avgörande för att få budget i balans och som riskerar orimliga besparingar. Att det saknas 50 miljoner kan inte ha uppstått över en dag utan detta bör rimligen ledande politiker i majoriteten och nämndens ordförande vetat om sen innan.

Om inte så har de inte en bra dialog och samarbete med tjänstepersonerna på barn- och utbildningsförvaltningen och då är det ett problem i sig som omgående måste lösas.