Insändare: Eskilstunas cyklister förtjänar bättre

11 april 2018 12:11

När Miljöpartiet satt med i styret satsades det friskt på cykel och kommunen steg för varje år som gick i Cykelfrämjandets rankning. Men med Socialdemokraterna och Moderaterna i spetsen har arbetet med cykelfrågor stadigt nedmonterats. I Cykelfrämjandets senaste rankning ligger till och med vinterkommuner som Luleå nu före Eskilstuna.

I rapporten framkommer även att Eskilstuna enbart satsar 316 kronor per invånare och år på infrastruktur och underhåll jämfört med 434 kronor per invånare och år för andra jämförbara kommuner. Varför är Eskilstuna snart den enda större kommunen i landet som inte använder sopsaltning?

Sopsaltning är en framgångsrik metod för att halkbekämpa viktiga cykelstråk med resultatet att cyklisterna slipper den förhatliga knaggliga isen och allt grus som orsaker punkteringar och olyckor.

Varför saknas det fortfarande bra cykelvägar till sjukhuset? Ytor finns att nyttja längs Kungsvägen. Varför finns det inga vettiga cykelvägar genom centrum? Nygatan eller Smedjegatan är bra alternativ för nya cykelvägar eller en cykelfartsgata.

MP har i vår budget en stor satsning på cykel som rymmer alla dessa åtgärder plus lite till. Sammanlagt över 50 miljoner satsas på cykel under en fyraårsperiod. Med Miljöpartiet blir Eskilstuna just den cykelstad som kommunen har alla förutsättningar att bli.

Linus Lakso (MP)

Riksdagskandidat och ledamot i stadsbyggnadsnämnden

Marielle Lahti (MP) och Magnus Arreflod (MP),

Gruppledare MP Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!