Insändare: Förskolans arbetarenkät om stress togs bort

25 april 2018 05:00

Jag har arbetat länge i förskolan och vet att i förskolan arbetar en lojal yrkesgrupp. När vi nu säger ifrån, borde vår arbetsgivare förstå att måttet var rågat för längesedan.

När staplarna om stress lyste röda i medarbetarenkäterna, fick vi som ansvar att arbeta bort dem. Vi fick inte diskutera den verkliga orsaken (barngruppernas storlek) eftersom det var meningslöst. Vi skulle se hur vi kunde fördela oss bättre, hur vi var mot varandra med mera.

Nu finns inte frågorna om stress med i arbetarenkäten längre. Det är ju ett sätt att lösa ett omöjligt problem (strutsmetoden). Jag har frågat mina chefer om politikerna vet hur vi mår, hur trötta vi är. Ja, svarar de, vi pratar med vår chef och jag är säker på att det förmedlas vidare uppåt.

Nu har vi en skolchef som inte verkar ha en aning om hur pressade personalen är och att barn inte får de förutsättningar som de har rätt till. Kom till Fristadstorget lördagen den 26 maj klockan 15:00. Så får du veta sanningen om förskolan!

Vi får inte informera vårdnadshavare på vår arbetsplats om manifestationen, men detta skriver jag på min fritid.

Trött förskollärare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!