Insändare: Ingen anledning byta namn på Eskilstunas församlingar

26 november 2018 05:00

Den 12 november var det ett öppet möte i Fors församlingshem med anledning av Eskilstuna pastorats nya församlingsindelning. I Eskilstuna blir det tre nya församlingar från nyåret. Största frågan under kvällen blev vilka tre namn Eskilstunas församlingar ska få. Namnförslag efterfrågades av kyrkorådet och kyrkoherden, samtidigt som herden sa att de gamla församlingsnamnen inte fick återanvändas då "namnen ska sikta framåt och inte bakåt" enligt någon institution han inte mindes namnet på.

Många frågor och tvivel väcktes av kunniga människor med historiska förtecken.

Jag blev också ytterst förundrad och tog därför kontakt med stiftsjuristen i Strängnäs stift samt med "Institutet för språk och folkminnen" i Uppsala.

Forskningsarkivarien vid namnarkivet i Uppsala säger som slutsats på min fråga: "Det finns alltså ingen regel som säger att man inte kan använda ett namn som funnits tidigare." Dessutom säger namnvårdskonsulenten vid samma institution att hon snarare uppmuntrar församlingar att använda de gamla namnen, så länge det är ungefär samma område som avses.

Jag har också tagit reda på, genom kontakt med stiftsjuristen i Stängnäs stift, att stiftsstyrelsen har samrådsskyldighet med berört pastorat i namnfrågan. Alltså kan vi lugnt återuppleva Klosters församling och Fors församling!

Agneta Nihlfors

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!