Insändare: Liberalerna vill stärka elevhälsan i Strängnäs

11 augusti 2017 10:19

Snart börjar skolan igen. Vissa barn går dit med höga förväntningar, andra barn går dit med en klump i magen. Ovissheten om vilka kränkningar eller påhopp som man kommer att utsättas för leder till psykisk ohälsa. I dag mobbas över 50 000 barn i hela landet, i genomsnitt två barn per klass. Vad som borde vara en självklarhet är att alla barn ska känna sig trygga i skolan. När detta inte är fallet förvandlas situationen lätt till hopplöshet som kan ha förödande konsekvenser.

För att bekämpa mobbing så krävs det att elevhälsan blir mer närvarande och agerar tidigare mot alla typer av kränkningar. Förutom att den psykiska ohälsan kan medföra personliga tragedier, leder den även till ökade samhällskostnader.

I skollagen råder det nolltolerans mot kränkningar och mobbing. Varje barn måste ha rätt till en trygg skola där man kan känna sig säker.

I vår budget vill vi därför stärka resurserna för att få till en bättre fungerande elevhälsa.

Tiina Ihatsu-Harder, L

ersättare i barn- och utbildningsnämden i Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa