Insändare: Sluta subventionera vindkraft och solceller

20 januari 2018 04:45

Hur tänker politiker? Vår el produceras ungefär till 40 procent med vattenkraft, 40 procent med kärnkraft 10 procent med vindkraft, 9 procent med kraftvärme och resterande 1 procent på annat sätt.

Storförbrukare är bland andra hushåll, elintensiv industri, spårbundna transporter och sjukhus. Politikerna vill införa ett helt fossilfritt samhälle. En del vill lägga ner alla våra kärnkraftverk. Vägtransporter som nu görs med fossila bränslen ska alltså i huvudsak ske med elfordon.

Hur ska all den el som kommer från kärnkraften ersättas? Med vindkraft och solceller som inte fungerar kontinuerligt? Ska vi importera el från tyska kolkraftverk? Det rimmar inte med den förda klimatpolitiken. Vi ska ju rädda världen!

Ska vi bygga ut vattenkraften? Ska vi bygga fler kraftvärmeverk? Ska bränslen till dessa transporteras med elbilar? Kräver ännu mer el. Hur ska alla elbilar laddas?Hur ska sjukhusen få sin reserv-el när vi är fossilfria och dieselaggregat är förbjudna?

Hur ska transporterna till och från alla de logistikparker som byggs ske?

Politikerna borde lära av misslyckanden som Energiewende- och Simrisprojektet. Tänker politikerna bli lika överraskade när vi får elbrist som de blev av finanskrisen?

Två förslag: Sluta subventionera vindkraft och solceller. Satsa på forskning på nästa generation kärnkraft som kan drivas med vårt kärnkraftsavfall.

Svara gärna på detta inlägg men kom då inte med meningslösa klyschor som ”klimatförnekare”. Svara i stället sakligt och med fakta på de frågor jag ställer.

Realist

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa