Att S och M samarbetar handlar om ansvar

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, replikerar på en tidigare insändare.

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, replikerar på en tidigare insändare.

Foto: Joakim Serrander

Insändarreplik2024-04-17 11:03
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på nyligen publicerade insändaren "Socialdemokratin i Eskilstuna är stendöd".

Att socialdemokratin skulle vara död i Eskilstuna är betydligt överdrivet. 

Den har bland annat bidragit till universitetets tillblivelse, företagsetableringar och satsningar på välfärd såsom nya skolor och äldreboenden. Liksom ordning i den kommunala ekonomin, byggnationer av bostäder, investeringar i idrott och rekreation. Listan kan göras lång.

I allt fler kommuner och regioner samarbetar Socialdemokraterna med Moderaterna. Orsaken är enkel. Det handlar om ansvar. 

I dagens samhälle med osäkerhet i vår omvärld, ekonomisk oro, krig, brottslighet och inflation som urholkar kommuners och hushållens ekonomi tar våra partier ansvar för kommuners ekonomi. I goda såväl som svåra tider orkar vi hålla fart i svåra och ibland jobbiga beslut. 

För Eskilstunas skull, med sina enorma möjligheter, så är det också viktigt med ett styre som både förmår att ta vara på dessa och som kan navigera i en stormig tid.

Nu är vi i en svår tid igen, precis som vid finanskrisen 2008. Då krävs att vi alla hjälps åt men också håller ordning på rollerna. Facken ska företräda sina medlemmar. Driva deras intressen och vara kritiska om så behövs. Kommunen är arbetsgivare och ska såklart samverka och lyssna på relevanta synpunkter från såväl medborgare som fack. Men också kommunen har sådant den är tvingad till av staten. Som att hålla en budget i balans och inte göra av med mer pengar än den har. 

Så jobbigt och svårt är det. Skolan har haft några goda ekonomiska år med högt antal barn men när kostnaderna nu börjar rusa och stiger med 300 miljoner om året, samtidigt som skolornas budgetar inte växer automatiskt genom nya barn utan snarare får färre, som i förskolan som har tappat 600 på tre år – ja, då behövs det färre kvadratmeter och personal.

I hela denna diskussion som skapar oro måste vi hjälpas åt att hålla isär rollerna, orka igenom detta under en begränsad tid, för att så snabbt som möjligt komma igenom och kunna satsa igen. 

Och den konstellation av majoritet vi har i Eskilstuna, med S och M, är sannolikt bäst lämpad att klara det utifrån våra olikheter men också våra styrkor.