Det ligger inga pengar och skvalpar

Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) svarar på en insändare skriven av signaturen "Jens, lärare i Eskilstuna".

Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) svarar på en insändare skriven av signaturen "Jens, lärare i Eskilstuna".

Foto: Joakim Serrander

Insändarsvar2023-12-13 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Jimmy och Jari, nu måste ni bekänna färg och leda", skriven av signaturen "Jens, lärare i Eskilstuna" och publicerad tidigare i december.

Kommunen har cirka 8 miljarder att röra sig med nästa år. Det mesta är uppbundet i löner till personal och kostnader för lokaler. Det ligger inga pengar och skvalpar. Självklart har vi tagit höjd för ökade kostnader och inflation så mycket det går. Men även en kommun råder under samma premisser som hushållen och privatpersoner. De ekonomiska resurserna är begränsade. Allt blir dyrare.

Skolformernas samlade budgetar ligger på omkring 3 miljarder per år de kommande tre åren och de finansieras till stor del av statliga medel, så kallade statsbidrag. Över dessa pengar har kommunen inget inflytande och när de ökar eller minskar måste vi förhålla oss till det. Det är en osäkerhetsfaktor som är aktuell också nu.

Hela den kommunala organisationen ser nu över sina kostnader men faktum kvarstår. Såväl äldreomsorgen som socialtjänsten som skolan ropar efter mer resurser. Och det är bara inom dessa områden som de stora resurserna finns att tillgå i praktiken och det mesta är lagstadgat och uppbundet.

Inte heller kan det vara en överraskning för någon att det är kärva tider. Det har flaggats för det med all önskvärd tydlighet. Vi måste därför hjälpas åt för att komma igenom detta tillsammans.

Eskilstuna lägger dock något mer pengar på skolan än jämförbara kommuner i snitt. Det är en medveten prioritering över tid som gjorts. Mindre äts också upp av lokalkostnader än i snitt då lokalkostnaden är lägre i Eskilstuna. Just nu jobbas det intensivt med att få fram en bild av vad som kan fela i de obalanser vi nu ser. Vi försöker även få klarhet i vad som skiljer Eskilstunas verksamhet mot andra kommuners.

Även 2024 och 2025 ser ut blir svåra år. Skatteintäkterna, i spåren av ökad arbetslöshet i landet, kommer sannolikt att minska stort. Vi behöver därför tänka långsiktigt och balansera för en helhet mellan kommunens alla välfärdsområden.

Som lärare kanske det inte är relevant. Men för den som är eller har en äldre anhörig är det viktigt. Det finns ingen enkel lösning. Inga stora summor pengar att hitta. Det är i skolan, vården och omsorgen resursernas finns. Frågan är bara vem som ska ge till vem?

Så jobbigt och svårt är det politiska ledarskapet i praktiken.