Kommunen svar: Ogräsrensning planerad

Nu ska ogräset bort från rondellen.

Nu ska ogräset bort från rondellen.

Foto: Joakim Serrander

Insändarsvar2023-09-18 08:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till ”Numer 58-årig vän av ordning” (EK 230907)

Tack för att du delar dina tankar om vår kommun och specifikt om rondellerna. Det gläder mig att höra att du uppskattar våra ansträngningar för att göra den offentliga miljön både funktionell och estetiskt tilltalande.

När det gäller underhåll av Idunplan är det inte helt enkelt, då vi inte har full kontroll över området. Även om vi ansvarar för driften av platsen, är det Trafikverket som äger vägarna runt omkring. Det innebär att vi som kommun måste ansöka om tillstånd från Trafikverket för att kunna genomföra arbete där. Dessutom är trafiksituationen en utmaning. På vissa delar av vägen har är underhållsarbete endast möjligt på specifika tider; mellan 22:00 och 06:00.

Detta år har varit särskilt utmanande, med extrem torka under våren och tidig sommar. Under denna period var växtligheten mycket begränsad och vi har då bedömt att underhållsåtgärder inte varit nödvändiga. Å andra sidan har senare delen av sommaren präglats av kraftigt regnfall och värme, vilket har gynnat ogräset.

Vi har redan planerat en insats för ogräsrensning som kommer att utföras nattetid. Vi har ansökt om tillstånd och väntar på godkännande för att arbeta på platsen. Förmodligen kommer underhållet av platsen att äga rum mot slutet av september.

Mikael Arvidsson, enhetschef Gatuunderhåll på Eskilstuna kommun