Tillbyggnad kräver takstolskonstruktion

Helén Eriksson svar på Bengt Strandbergs insändare om byggplanerna för idrottshallen vid Tegelviken.

Helén Eriksson svar på Bengt Strandbergs insändare om byggplanerna för idrottshallen vid Tegelviken.

Foto: Rebecka Jonsson

Insändarsvar2023-10-14 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack för synpunkterna i Bengt Strandbergs insändare Riv inte – bygg till i Tegelviken 
Det stämmer att idrottshallen vid Tegelvikens skola planerades för att möjliggöra en tillbyggnad och att takstolskonstruktion anpassades för det.
Förstudien visar dock att en tillbyggnad av idrottshallen skulle kräva byte av takstolskonstruktion, då taket i dag redan vid mindre snölaster får en nedböjning. 
Nuvarande idrottshalls placering har beaktats då den utgör en barriär för den nya förskolans gård. Att placera förskolan på annan plats skulle medföra negativa konsekvenser kring transport av måltider och förlorade synergieffekter för verksamheten. 
I upphandlingen kommer det att ställas krav på att återbruka material och inredning från de delar som rivs. 
Med beaktande av såväl pedagogiska, miljömässiga som ekonomiska aspekter är den samlade bedömningen att en ny fullstor idrottshall med annan placering är att föredra.

Helén Eriksson 
Teamledare 
Fastighet- och exploatering Eskilstuna kommun