Vi värdesätter verkligen ert arbete och er insats

Ångslupen Gerda i slussen vid Eskilstuna Ölkultur.

Ångslupen Gerda i slussen vid Eskilstuna Ölkultur.

Foto: Maria Melin

Insändarsvar2024-06-14 17:22
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Hans Roséns nyligen publicerade insändare "Ångslupen Gerda bemöts med tystnad".

Först och främst vill jag tacka för ert engagemang och all tid ni lägger ner på er förening. Ni gör ett fantastiskt arbete med Ångslupen Gerda och det ideella arbete ni utför är ovärderligt för Eskilstuna.

Jag vill också be om ursäkt för att ni inte har fått en tydlig återkoppling på ert brev. Kommunen är en stor organisation och ibland händer det att saker hamnar mellan stolarna, men detta är mer undantag än regel.

Gällande renoveringen av slussportarna i Eskilstuna och Torshälla har samhällsbyggnadsnämnden medel avsatta för att renovera den övre slussporten i Eskilstuna under 2025 samt den nedre slussporten i Torshälla under 2026.

Tidigare har de andra slussportarna åtgärdats, och det är dessa som kvarstår. Vår förhoppning är att efter dessa renoveringar ska man återigen kunna slussa sig uppför Eskilstunaån.

Vi värdesätter verkligen ert arbete och er insats för kommunen och hoppas på fortsatt god dialog framöver.

Med vänlig hälsning

Jacob Lithammer
Områdeschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen