Hur vore det med lite saklighet i debatten?

Arne Jonsson efterlyser saklighet i vindkraftdebatten.
Arne Jonsson efterlyser saklighet i vindkraftdebatten.

Replik 13 juli 2023 08:03
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Dags för vindkraftslobbyn att ta en paus” konstaterar Nils Ronquist i sin insändare i EK den 5 juli. Han gör sitt bästa för att ta heder och ära av ett antal personer med hyggligt hög akademisk kompetens då de i EK den 27 juni konstaterar att Sörmland tjänar på utbyggd vindkraft.

 Ronquist sällar sig genom sin artikel, till den allt större skaran som av skilda skäl ger uttryck för skepsis mot vetenskap. Det är inte fel att kritiskt granska vetenskapliga slutsatser. Det ska de tåla. Däremot blir det nästan pinsamt när Ronquist presenterar sina egna sanningar. Där radas upp det ena märkliga påståendet efter det andra, som vore det dagens sanning. Som lekman konstaterar jag lätt att här presenteras inte bara en eller två, utan snarare ett flertal direkta felaktigheter, som vore det ovedersägliga sanningar. Om man ska föra en diskussion i de angelägna och viktiga frågor som här tas upp, vore det klädsamt med lite saklighet.

Arne Jonsson
Centerpartist


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa