Kraftigt ökad vinst för Volvo CE

Volvo CE uppvisar en kraftigt ökad vinst under det första kvartalet.‒Efter flera år med tuffa marknadsförhållanden växer Volvo CE:s verksamhet igen med en försäljningsökning på över 30 procent, säger koncernchefen Martin Lundstedt.

27 mars 2017 05:00

AB Volvo redovisar en vinst före skatt på 6 440 miljoner kronor för årets första kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 5 299 miljoner kronor samma period året före.

– Alla våra affärsområden redovisar en förbättring, säger en nöjd Martin Lundstedt till TT.

Utvecklingen för affärsområdet anläggningsmaskiner, där Volvo som bekant har stor verksamhet med drygt 2000 anställda i Eskilstuna, går nu starkt framåt efter några tuffa år.

Vinsten för Volvo CE uppgick till 1 617 miljoner vilket motsvarar en rörelsemarginal på tio procent. Resultatet för motsvarande period förra året stannade vid 341 miljoner kronor.

En orsak som lyfts fram för Volvo CE:s förbättrade resultat är återhämtningen inom gruvindustrin. Men faktum är att samtliga regioner globalt sett, med undantag för Sydamerika, visar på tillväxt. Totalmarknaden i Asien, exklusive Kina, steg med tio procent, framför allt beroende på fortsatt ökad tillväxt i Indien och Korea.

Under det första kvartalet steg nettoomsättningen med 30 procent. Orderingången steg med 34 procent, med den största volymen av nya order till Kina och Europa.

‒Orderingången ser riktigt bra ut och ska man peka ut det som är extra positivt är det att marknaden i Kina håller på att vända. Och vår traditionella marknad i Europa går väldigt starkt just nu, säger Jörgen Svenningsson, chef för Volvo CE:s fabriker i Europa.

Han är mycket nöjd med rörelsemarginalen på 10 procent.

‒Det känns väldigt bra och det är där på den tvåsiffriga nivån vi ska ligga.

När det gäller anläggningen i Eskilstuna återspeglas rapportens goda siffror i en hög beläggning.

‒Ja, det går för fullt, eller i varje fall delvis för fullt i fabrikerna med en beläggning på treskift och mer därtill på vissa ställen, säger Svenningsson.

Utökningar av personalstyrkan har gjorts men då handlar det främst om inhyrd personal.

‒Det är så vi jobbar. Vi har en basbemanning som vi sedan försöker balansera på bästa sätt. Och vi fortsätter att jobba hårt med effektiviseringar för att öka produktiviteten.

Den positiva orderingången skapar en framtidstro men Svenningsson betonar att verksamheten är cyklisk, vilket i hög utsträckning gäller Eskilstunafabriken där fokus ligger starkt på den europeiska marknaden.

‒Vi kommer att fortsätta på den här vägen åtminstone ett kvartal till. Men utmaningarna kommer på hösten. Vi har en högsäsong och en lågsäsong.

AB Volvos vinst översteg analytikernas förväntningar och koncernchefen Martin Lundstedt pekar på flera orsaker till de starka siffrorna.

‒ Vi har skapat en konkurrenskraftig plattform i bolaget, både vad gäller produkter och kostnadsbas, vår regionala närvaro och våra varumärken. Men vi använder det på ett bra sätt också nu, vi använder vår flexibilitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa