Ny service ska underlätta kontakten med kommunen

Eskilstuna kommun har startat en ny mötesform för att underlätta företagares kontakt med kommunen. Företagare får vid ett och samma tillfälle träffa tjänstepersoner från flera myndighetsområden.

3 april 2018 05:30

‒Tanken är att vi ska kunna vägleda företagarna i kontakten med kommunen, som kan vara ganska snårig, säger Ulf Lindstrand, förvaltningschef på miljö- och räddningstjänstförvaltningen.

Niklas Edmark är näringslivsdirektör vid Eskilstuna kommun. Han menar att den nya tjänsten gör det enklare och mer effektivt för företagare att ha kontakt med kommunen.

‒Ibland kan det vara svårt att veta var du som företagare ska vända dig med ett specifikt ärende. Nu räcker det med ett samtal så samordnar vi oss för att möta företagarens behov, säger han.

Samordningsmötet vänder sig till företagare som ska etablera, utveckla eller förändra sin verksamhet. Förändringar som exempelvis kan innebära nya regler för tillstånd eller tillsyn. Vid mötet kan företagare få stöd och vägledning.

‒Det är inget möte där man kommer ut med ett färdigt tillstånd utan det är mer för att förenkla vägen fram, säger näringslivsutvecklaren Malin Dalmén.

Företagens ärenden måste röra flera olika områden för att det ska bli aktuellt med ett samordningsmöte. Om det till exempel handlar om en restaurang kan frågeställningarna gälla livsmedelstillstånd, serveringstillstånd, brandskydd och bygglov.

‒Här får man chansen att ställa frågorna och verkligen samordna så att man ska få en effektivisering, säger Malin Dalmén.

Under mötet kan företagare till exempel få hjälp med vilka lagar och regler som gäller och om det finns tillsynskrav från någon kommunal myndighet.

Möten hålls varannan vecka i stadshuset i Eskilstuna. Bokning görs via Eskilstuna kommuns näringslivsenhet.

‒Vi vet att när någon väl ringer in så vill de ha möten ganska snart. Skulle det vara så att det blir en lång väntekö får vi ha möten oftare, men så här i uppstarten är det varannan vecka, säger Malin Dalmén.

Det första mötet hölls fredagen den 23 mars med ett restaurangföretag. Från kommunens sida deltog representanter för bland annat räddningstjänstförvaltningen, Eskilstuna Energi och Miljö, stadsbyggnadsförvaltningen och näringslivsenheten.

‒Jag tycker att det första mötet föll väl ut. Jag tycker att jag fick positiva reaktioner, säger Malin Dalmén.

Näringslivsenheten kommer att följa upp med företagaren hur det har gått med de olika tillståndsansökningarna. Näringslivsenheten kommer även att följa upp med kommunens tjänstepersoner hur de har uppfattat den nya mötesformen. Malin Dalmén säger att det finns liknande tjänster i andra kommuner.

‒Det har också kommit upp i Affärsplanarbetet. Man har hört det från flera håll i näringslivet att man behöver ha den här samordningen för man känner att man kanske inte hittar rätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa