Förskollärare

Förskollärare

Förskollärare Slite
Ort: Slite
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Yrkestitel:Förskollärare
Publicerad:2023-01-14
Sista ansökningsdag:2023-01-29

Förskollärare

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.

Slite förskola
Nu har du möjlighet att söka tjänst som förskollärare hos oss på Norra Gotland. Vi söker förskollärare till Slite förskola som är belägen med närhet till skola, grönområden, skog och hav. Våra varierande närmiljöer blir en naturlig del av förskolans undervisning och utbildning. Våra förskolor är i ständig utveckling och våra ledord är "Vad blir bäst för barnet". Slite förskola är en del av Norra Gotlands förskolor där även förskolorna Fole, Fårösund och Lärbro ingår.

Vi samarbetar inom förskoleområdet för att ta del av varandras kompetenser och goda resultat. Vi har gemensamma digitala plattformar för att kunna följa varandras verksamheter och mål, men även för att inspirera och stödja varandra. Inom området bedriver vi systematiska träffar med kollegialt lärande kopplat till regionala mål och nationella mål i Läroplan för förskolan. Detta för att stärka den pedagogiska utvecklingen och därmed öka kvaliteten på våra förskolor. Vi kopplar det kollegiala lärandet till forskning och litteraturstudier där vi diskuterar och därefter implementerar nya insikter och kunskap i utbildningen och därmed till barnen.

Vårt gemensamma systematiska dokumentationsverktyg för kvalitetsarbetet följer en tydlig struktur och kopplas samman med till exempel underlaget för utvecklingssamtal. Allt för att följa en röd tråd genom utbildningen. Pedagogiken genomsyras av ett lekinriktat arbetssätt där även språkutveckling och värdegrundsarbetet tillsammans med barns inflytande och delaktighet står i fokus. Vi arbetar även med tillgängliga lärmiljöer där miljöerna, såväl fysiska-, pedagogiska- och sociala, ska anpassas efter barnens behov och utveckling.

Vi strävar efter ett arbetsklimat där allas kompetenser tas tillvara och där samarbetet i arbetslaget, på förskolan och inom förskoleområdet är en central del. En gång i veckan så har förskolans förskollärare en gemensam timme för reflektion och planering som syftar till att skapa likvärdighet inom förskolan och ett stöd för förskollärare i sitt uppdrag. På förskolan kommer också ett arbete med att skapa samsyn och god arbetsmiljö att initieras under våren 2023. I detta arbete kommer alla medarbetare på förskolan att involveras.

Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas och har ansvaret för den pedagogiska utvecklingen av utbildningen. Du ansvarar för att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, dokumentera och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolan. I detta arbete är det av största vikt att du som förskollärare utgår från barnens behov och intressen i kombination med de regionala och nationella målen. Samarbetet i arbetslaget är nödvändigt och kräver god samarbetsförmåga och struktur. Du som förskollärare har här en ledande roll där du har ansvaret för att leda arbetslaget i riktningen mot utbildningens mål.

Vem är du?
Du som söker ska vara legitimerad förskollärare. Det är meriterande om du tidigare arbetat i förskola eller i annan pedagogisk verksamhet, men inget krav.

Du ska kunna samarbeta med såväl kollegor som vårdnadshavare och ledning. Vi vill att du är lösningsinriktad och ser till verksamhetens bästa i alla frågeställningar, flexibilitet är en nödvändig egenskap när du arbetar i förskolan. Du behöver även vara strukturerad och lyhörd inför arbetet i både barngrupp samt mot kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi ser därför att du är nyfiken och vill utveckla barns kompetenser, utveckling och lärande framåt oavsett vart barnet befinner sig på utvecklingsskalan.

Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling.
Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.

Om Region Gotland
Region Gotland är den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Vi är över 6700 engagerade medarbetare som tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare.Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Övrigt
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på
 http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag: 2023-01-29

Referensnummer
2022/1473

Välkommen med din ansökan! 


Kontakt

Michaela Unger
Telefon:0498-203534

Dela