Saab och staten splittar notan för sanering i Svista

Staten, genom Sveriges geologiska undersökning (SGU), har enats med Saab Dynamics om att dela kostnaderna för utredningar och sanering av lokalerna som företaget lämnat i Svista.

5 januari 2013 08:00

Efter att Saab Dynamics avvecklat vapentillverkningen i Svista har SGU genomfört undersökningar och saneringsarbete i de kvarlämnade lokalerna. Parterna har nu enats om att kostnaderna för det arbetet ska delas mellan företaget och staten. Hittills rör det sig om drygt 2,7 miljoner kronor.

Av avtalet framgår att parterna är överens om att mer kostnader kan tillkomma, bland annat för sanering och efterbehandling av marken. Framtida kostnader omfattas dock inte av det aktuella avtalet.

I Svista tillverkade Saab bland annat granatgeväret Carl Gustaf,

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa