Nyckelfärdiga grisstall kan öka investeringar

Grisbranschen har utarbetat en handlingsplan som bland annat handlar om att ta fram nyckelfärdiga grisstall och att öka exporten till Kina.

22 september 2014 05:30

– Det stora problemet i den svenska grisproduktionen är att det knappt inte har investerats någonting de sista tio åren. Det gör att stallarna börjar bli lite väl slitna.

Det berättar Ingemar Olsson som är ordförande för branschorganisationen Sveriges Grisföretagare. För tio år sedan fanns det mellan 2 500 och 3 000 grisproducenter i Sverige. I dag uppgår antalet till mellan 700 och 800.

– I den takt det är i dag minskar det kanske med ett 40-tal producenter per år.

I våras tog landsbygdsdepartementet initiativ till att samla hela branschen med allt från producenter till handlare för att ta fram en handlingsplan för att långsiktigt stärka svensk grisproduktion.

– I dag när vi bygger våra grisstallar är det nästan en ritning för varje stall som byggs. Vi tittar på om man kan plocka fram ett nyckelkoncept med ett färdigt hus som man skulle kunna uppföra snabbare, billigare och utan några större bekymmer för att få tillstånd och lov för det.

En annan slutsats i handlingsplanen är att delar av grisen som har låg efterfrågan i Sverige, till exempel grisfötter och svål, skulle kunna säljas till ett högre pris genom tillträde till fler exportmarknader.

– Där har man redan på departementet tillsatt en attaché som sitter i Kina i dag och som ska försöka få bättre kontakter så att det ska gå snabbare än tidigare.

Enligt handlingsplanen kan en satsning på frivillig ursprungsmärkning av charkprodukter öka konsumenternas intresse och betalningsvilja.

Ingemar Olsson hoppas att den nya regeringen ska ha förståelse för grisproducenternas villkor.

– Antingen att vi får möjligheten att producera på hyfsade villkor eller att marknaden kan betala för mervärden. Eller att man på något annat sätt ersätter det om man ska ha kvar produktion som är betydligt dyrare än i övriga Europa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!