Tekniksprånget lockar många tjejer

Hälften av deltagarna på Tekniksprånget, som ger unga möjlighet att praktisera som ingenjörer, är tjejer.– Det är högt för att vara en teknisk inriktning, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget.

22 april 2015 05:00

– Det är väldigt glädjande att vi når tjejerna. Vi ser att fler arbetsgivare särskilt vill rikta in sig mot grupper som tjejer, säger Alexandra Ridderstad.

Tekniksprånget ger unga möjlighet att prova på hur det kan vara att arbeta som ingenjör under fyra månader. För att kunna söka ska man ha gått ut gymnasiet och har behörighet att söka en ingenjörsutbildning.

Volvo CE i Eskilstuna har för närvarande sex praktikanter från Tekniksprånget, varav fyra är tjejer. 19-åriga Emma Ringström från Eskilstuna praktiserar på elinstallation

– Jag tycker att det är jätteroligt. Det är helt annorlunda från vad jag förväntade mig att det skulle vara och helt annorlunda från någonting man har gjort tidigare.

Patrik Härdner, chef för elektriska system och installation, är handledare åt Emma Ringström.

– Emma har drivit ett litet projekt själv under tiden som hon har varit här som vi inte hade hunnit med annars, så det har varit väldigt mycket värt även ur affärsmässig synpunkt.

Emma Ringström har nu sökt civilingenjörsutbildning till hösten. Det har även 19-åriga Lina Al Mandlawi från Eskilstuna gjort. Hon praktiserar på motorsidan inom VCE.

– Jag trodde ingenjörsyrket var mycket mer data, men det är mycket mer människor än vad jag trodde. Ingenjörsyrket är mycket mer socialt än jag trodde, och det är det som har lockat mig till att bli civilingenjör.

21-åriga Jacob Eriksson från Eskilstuna sökte sig till Tekniksprånget eftersom har var nyfiken på att få veta mer om hur det kan vara att jobba som ingenjör.

– Jag har fått en lite klarare bild, säger han.

Han tycker att praktiken har varit meningsfull, även om han själv inte tänker söka någon ingenjörsutbildning.

– Jag känner bara att jag inte har det intresset riktigt. Jag har sökt andra linjer till hösten.

Praktikanterna får en månadslön på 13 500 kronor. Tekniksprånget har 220 medverkande arbetsgivare på 100 orter. 7 000 ungdomar har sökt praktik sedan årsskiftet 2012/2013. Av dessa har 1 600 fått plats.

– Ungefär 15 procent av målgruppen har hittills sökt och jag förväntar mig att det ökar nu till hösten. Den antagningen är precis nu igång, säger Alexandra Ridderstad på Tekniksprånget.

Patrik Härdner på Volvo CE hoppas att praktikanter från Tekniksprånget ska komma tillbaka och söka jobb när de har utbildat sig till civilingenjörer.

– Det är drömmen att få tillbaka de här sedan. Jag vet ju precis vem den här personen är, och det är det bästa som kan hända när man ska anställa att man vet vem det är man anställer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!