Ny produktionslinje för digitala lås för hemmet

Assa AB slog nytt försäljningsrekord förra året och har även fått fart på exporten.– Fantastisk tillväxt, men marginalen kunde ha varit bättre, säger vd Urban Doverholt.

8 februari 2016 17:42

Assa AB:s omsättning uppgick förra året till 1 189 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 14,1 procent jämfört med 2014.

– Jag har varit här i sju år. Det här var bästa året på tillväxt, men det var inte bästa året på marginal, säger vd Urban Doverholt.

Orsaken till att lönsamheten inte hängt med tillväxten är att försäljningen av produkter med låg marginal har ökat mer än försäljningen av produkter med hög marginal.

Den produkt som ökar snabbast är Yale Doorman som är ett digitalt lås för hemmet. Låset har utvecklats i Eskilstuna och lanserades 2011. I fabriken i Eskilstuna slutmonterar man låset med delar som kommer från systerbolag i Sydkorea och Kina. I Eskilstuna testas även låsen och paketeras innan försäljning. På grund av den ökade efterfrågan har Assa byggt en andra produktionslina för Yale Doorman i fabriken i Eskilstuna.

Assa AB har för närvarande 280 anställda i Eskilstuna jämfört med 271 för ett år sedan. Systerbolaget Assa OEM har 34 anställda i Eskilstuna jämfört med 37 för ett år sedan.

Förra året lyckades Assa AB även öka exporten för första gången på många år. I fjol ökade exporten med 9,7 procent.

– Jag är nöjd, men det gäller att vi fortsätter. Ett första år med plustecken känns ju bra, säger Urban Doverholt.

Assa AB har fokuserat bland annat på Storbritannien där försäljningen ökade med 19 procent och USA där försäljningen växte med 34 procent. Försäljningen utgörs framför allt av cylinderprodukter.

Assa mäter hur stor andel av faktureringen som gäller lås som innehåller elektromekanik i förhållande till lås som bara innehåller mekanik. Förra året uppgick de elektromekaniska låsens andel till 44 procent, vilket motsvarar en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med 2014.

– Det är okej, inte mer. Det kunde vara bättre. På elektromekanik ska vi växa hela tiden, säger Urban Doverholt.

Assa mäter även andelen nya produkter, det vill säga produkter som kom ut för max tre år sedan. Förra året uppgick nya produkters andel av faktureringen till 32,8 procent, vilket var en ökning med 6,2 procentenheter jämfört med året innan.

– Det är en hälsosam nivå. Det gäller att hålla den nivån, säger Urban Doverholt.

Fabriken på Kungsgatan är 62 000 kvadratmeter stor. Företaget har i dagens läge behov av mindre än 18 000 kvadratmeter. Assa har länge haft för avsikt att flytta till andra lokaler. Enligt Urban Doverholt blir det inte aktuellt förrän tidigast 2017. En orsak är att företaget nyligen har genomfört en flytt av verksamheter i Göteborg.

– Vi kan inte göra för många stora förändringar samtidigt. Det gäller att tajma en sån flytt. Det är ett stort projekt att flytta en fabrik. Det andra är att vi måste ha lokaler som passar. Vi måste både hitta lämpliga lokaler och få de befintliga sålda.

Urban Doverholt ser gärna att Eskilstuna kommun spelar en aktiv roll i den processen.

– Vi hoppas vara kvar i Eskilstuna och då antar jag att kommunen också tycker det är positivt för vi är ändå ett av de ledande bolagen i stan. Om de kan hjälpa till är vi tacksamma.

När det gäller kommunens utredning av vem som har ansvar för saneringen av förorenad mark utanför fabriken har Assa lämnat in ett yttrande. Ansvarsfrågan gäller en del av tomten som nu används som parkering. Enligt Urban Doverholt har företaget inte ansvar för saneringen.

– Vi har utrett det här. Vi köpte den här marken 1965. Föroreningen kommer från en fyllnad som gjordes innan 1965, alltså innan vi köpte marken, säger Urban Doverholt.

Han berättar att företaget lägger ner allt mer tid på att dokumentera produkter enligt det internationella EPD-systemet. EPD är en form av miljövarudeklaration som innebär att man dokumenterar hur en produkt påverkar miljön från råmaterialsutvinning till skrotning.

Assa AB ingår i koncernen Assa Abloy som på måndagen redovisade sitt bokslut för 2015. Koncernens nettoomsättning ökade med 20 procent till 68,1 miljarder kronor. Nettoresultatet för helåret uppgick till 7,7 miljarder kronor, jämfört med 6,4 miljarder kronor 2014.

Under årets sista kvartal blev vinsten före skatt 2,9 miljarder kronor, jämfört med vinsten på 2,6 miljarder kronor motsvarande period året före.

Aktien föll med 6 procent på Stockholmsbörsen efter att bokslutet offentliggjorts.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa