Eskilstunaföretag får böta 50 000 för läckt olja

Tanken som innehöll spillvatten och olja frös sönder och 100 liter olja rann ut i marken. Nu får företaget som ägde tanken böta för att de inte underrättade kommunen förrän flera månader efter läckan. Trots att de själva arbetar med lösningar för just vatten och avlopp.

4 januari 2017 18:05

Företaget som ligger i utkanten av Eskilstuna tillverkar rör i plast för bland annat vatten och avlopp. Det var i februari 2016 som företaget lämnade plasttanken som frös sönder utomhus vid företagets anläggning.

Trots detta underrättade företaget inte miljö- och räddningsförvaltningen i Eskilstuna om händelsen förrän i juli. Något som de nu får böta 50 000 kronor för.

– Vi har valt att acceptera boten och inte lägga ner mer resurser på det här fallet. Bakgrunden till boten är ett administrativt rutinfel inom Wavin, där vi inte var medvetna om att vi hade en skyldighet att rapportera ett mindre läckage av oljeförorenat vatten till kommunen, meddelar företagets vd Per Dollerup Mikkelsen.

Området sanerades av företaget vid upptäckten och den jord som blivit förorenad av de runt 100 liter olja som läckt ut avlägsnades. Men "utsläppet hade kunnat skada människors hälsa eller miljön", konstaterar åklagarmyndigheten och dömer företaget för försvårande av miljökontroll och ger dem en företagsbot på 50 000 kronor.

Anledningen är att företaget varit oaktsamt och inte omgående kontaktat kommunen om läckan.

– Om det kan ha en påverkan på miljön eller människors hälsa har man skyldighet att höra av sig omgående om det inträffar en driftstörning eller liknande händelse. Det kan exempelvis vara spill eller läckage till vatten, mark eller luft, säger Katja Nesterinen, miljöinspektör på Eskilstuna kommun.

Är det extra allvarligt för att företaget håller på med vatten och avloppslösningar?

– Det är inget jag ska uttala mig om. Vi gör ingen skillnad på vad företaget arbetar med utan det ska finnas bra rutiner för att hantera sådana här typer av händelser oavsett, säger Katja Nesterinen.

Det har tagits prover på marken där oljan läckte ut för att se om jorden är förorenad eller har skadat miljön. Analysen visar att det finns föroreningar på minst två ställen i marken men att graden av föroreningar är så låg att företaget inte behöver vidta några ytterligare åtgärder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa