Miljoner i bankfond ska stötta krisens offer

Sörmlands sparbank utökar sitt stöd till företag och föreningsliv som tvingats ner på knä av coronakrisen. Det görs genom en ny fond och ett mångmiljonbelopp öronmärkt bland annat till hårt drabbade småföretag.

1 april 2020 17:12

Beslutet att skapa stödfonden togs av bankens ledning på onsdagen.
Det görs som ett svar på hur coronabekämpningens konsekvenser slår ekonomiskt, men ligger också i linje med bankens modell att avsätta en del av sin vinst till samhällsnyttiga ändamål.

– Nu har vi tagit en extra avsättning på fem miljoner kronor. Det är något vi normalt inte gör, men i vår dagliga verksamhet möter vi de stora utmaningar som företag och företagare, föreningar och organisationer nu står inför.
Det säger Sören Schelander, vd för banken som har kontor i Katrineholm, Nyköping, Vingåker, Flen och Oxelösund.
Beloppet är betydande, anser han. Det ska fördelas i tre olika riktningar. 
En del handlar om att finansiera kostnadsfri rådgivning åt småföretagare. Erbjudandet riktar sig även till företag som inte är kunder i banken.

– Vi tror att rådgivning är oerhört viktigt i den situation som många företag nu befinner sig i. Många tänker nog främst på sin likviditet, men lika viktig är balansräkningen. Då finns det vissa regler man behöver känna till.
En annan del handlar om stöd till föreningar som drabbas av kännbara intäktsbortfall på grund av corona.
– Det kan till exempel vara att man tvingats ställa in en idrottscup. Då ska man kunna ansöka om kompensation för tappet det innebär. Hittills maximerar vi beloppen till 30 000, men där kommer vi att kunna vara flexibla.
Det tredje syftet med fonden är att aktivt kunna bidra med medel till föreningar och organisationer som gör samhällsviktiga lokala insatser kopplade till coronapandemin.  

– Vi är gärna med och stöttar de krafter som på olika sätt vill göra väl. Sedan finns andra som vi inte kan stötta på samma sätt. Privatpersoner kan vi tyvärr inte hjälpa med den här fonden, säger Schelander.
Med början i nästa vecka tar banken emot ansökningar om fondstöd via sin hemsida. En särskild beslutsordning har tagits fram så att ansökningarna ska kunna behandlas snabbt.
Nyligen gick Sörmlands sparbank ut och erbjöd amorteringslättnader till både företags- och privatkunder som drabbats ekonomiskt av coronakrisen. Låntagarnas intresse för en sådan lättnad har varit stort, uppger Sören Schelander.
– Det bekräftar vår bild av att särskilt småföretagarna har otroligt stora problem just nu. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising