Solenergi ska ge miljöboost till hyreshus

De gula flerfamiljshusen på Finningevägen i Strängnäs har fått blanka plattor monterade på taken. Det är 489 solcellspaneler som ska göra husen självförsörjande med fastighetsel.

28 september 2015 06:00

Husen ägs av HSB som tog beslutet att satsa på solenergi för ett år sedan. De tog emot kostnadsförslag från fem olika solcellsföretag under våren innan de valde att anlita stallarholmsbaserade Energiengagemang. Nu har solcellerna just monterats färdigt, och om slutbesiktningen på tisdagen går bra kan anläggningen tas i bruk direkt.

– Tanken är att vi ska få mer eller mindre gratis fastighetsel, alltså all den el som inte hyresgästen själv använder i sin lägenhet. Det är elen som behövs till tvättstugor, trapphus och utomhusbelysning, säger Lennart Sjögren som är förvaltare för HSB.

Under gynnsamma förhållanden ska anläggningen producera mer el än vad som behövs. Då säljs överskottet till elleverantören. På vintern, när produktionen är mindre, köps el in när det behövs.

I kombination med fler energisnåla maskiner i husen, hoppas Lennart Sjögren att satsningen blir en insats både för miljön och för hyresgästernas plånböcker.

– Om vi får ner kostnaderna för elen kan det bli billigare för hyresgästen i framtiden, säger han.

Fastighetsbolaget har nyligen gjort en liknande satsning i Trosa, som tillsammans med husen i Finninge får agera försökskaniner. HSB har omkring 700 hyreslägenheter i Strängnäs och 1 000 i Eskilstuna. Om solcellssatsningen går bra kan projektet tänkas växa.

Johan Skördare är vd för Energiengagemang. Han berättar att moderna solcellsanläggningar som den här har en beräknad livslängd på 30–40 år, och att det krävs mycket lite underhåll under tiden.

– Man kan behöva se över installationen efter kraftiga stormar eller så. Men det översta lagret är härdat glas. Det tål en del last, som snö, eller att det blåser ner grenar på taket, säger han.

Hans företag har tidigare installerat ett tiotal stora anläggningar som den på Finningevägen, bland annat på jordbruksanläggningar. Han ser också en gynnsam framtid för branschen. Regeringen meddelade nämligen den 16 september att solinvesteringsstödet ska förstärkas. Till 2019 satsas totalt 1,4 miljarder på just solceller.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Otilia Bogen