Vill ha hjälp med kostnad vid byte av vattenmätare

Villaägarna vill ha ersättning för alla kostnader i samband med att Eskilstuna Energi och Miljö byter vattenmätare. I dag kan bytet medföra kostnader på 3 000 kronor för en villaägare.

25 juli 2016 05:30

Villaägarna i Eskilstuna har nu vänt sig till kommunstyrelsen i Eskilstuna för att få hjälp. Organisationen menar i ett brev till kommunstyrelsen att det är orimligt att småhusägarna ska bekosta de konsoler som de nya mätarna kräver.

Brevet är undertecknat av Stig Landstorp, ordförande för Villaägarna i Eskilstuna.

– Eskilstuna Energi och Miljö ska ju byta vattenmätare. För att det ska kunna utföras måste vattenmätaren sitta i en speciell konsol och den konsolen har inte folk, säger han till tidningen.

– Nu kräver de att folk måste skaffa det där. Vi tycker att håller de med mätare och den installationen ska de även kunna hålla med konsolen. Det är vår synpunkt.

Enligt Villaägarna är många medlemmar både arga och förvånade. Organisationen menar att det inte finns något lagstöd för att fastighetsägaren ska betala, utan att detta är något som finns i respektive kommuns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA.

Villaägarna skriver i brevet att kostnader för nya vattenmätare, inklusive fastsättning, bör spridas över hela kollektivet:

"Eftersom det är en del av en infrastruktur, och eftersom individen inte har mycket inflytande över beslutet, så är det rimligt att sprida kostnaderna. Med anledning av ovanstående ber vi kommunstyrelsen besluta att kostnader kring vattenmätare och uppsättning bekostas av skattekollektivet och inte enskilda småhusägare. En översyn av taxa och ABVA bör ske till nästa år för att justera dessa kostnader."

Jimmy Jansson (S) är ordförande i kommunstyrelsen. Han säger till tidningen att det är ytterst tveksamt om det är lagligt att ta skattemedel för att gynna en särskild grupp med viss boendeform och vissa gamla typer av vattenmätare.

– Gynnande av enskild är mycket allvarligt utifrån kommunallagen. Därför ska det betalas av abonnenten själv. När jag nyligen anslöt mitt eget hus till vatten och avlopp fick jag själv betala allt. Varför skulle skattebetalarna stå för det? De ska väl betala för skola, vård och omsorg, säger han. 

Villaägaren Trygve Rosin i Torshälla håller med Jimmy Jansson om att skattepengarna ska gå till de punkter som kommunalrådet nämner. Trygve Rosin ser det dock som ett slöseri att byta ut vattenmätaren.

– Det här huset byggdes 1976 och genom åren har allt fungerat som det ska. Visst har mätaren bytts ut flera gånger, men systemet som sitter i väggen är det inget fel på, säger han.

Trygve Rosin är pensionär men har en bakgrund som hantverkare. Han menar att om han ska anlita en VVS-installatör kan det bli merkostnader.

– Ska någon komma hit och titta på det här kan det bli att annat också ska bytas ut. Som sagt fungerar ju allt men han kanske tycker att det ska bytas något extra och då kan det kosta ännu mer än vad det är sagt från början, säger han.

Eskilstuna Energi och Miljö, EEM, uppger i en skriftlig kommentar till tidningen att bolaget byter vattenmätare på grund av att det är ett lagkrav. Bytet sker med ett tidsintervall på max tio år.

De nya mätarna kan avläsas på distans och ger en exaktare avläsning. Nackdelen är att de kräver stadigare konsoler.

EEM menar att det måste följa ABVA där det står att fastighetsägaren ska stå för de anordningar som behövs för att sätta upp mätaren och koppla ihop den med den övriga utrustningen.

Det kommunala bolaget har förståelse för att är tråkigt för vilken fastighetsägare som helst att få oförutsedda och oönskade utgifter. EEM menar dock att det är orimligt att hela VA-kollektivet ska betala för de konsoler som ett förhållandevis litet antal villaägare har behov av.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!